Bodemonderzoek

Bodemonderzoek

Voor elk bodemproject is het belangrijk dat de hele keten van bodemonderzoek klopt, vanaf het verzamelen van historische gegevens tot en met het op de juiste wijze interpreteren van analyseresultaten. Aan het sluitend maken van de keten wordt door Tritium Advies veel zorg besteed in de vorm van interne trainingen en leveranciersbeoordelingen. De keten van bodemonderzoek wordt onderstaand nader toegelicht:

Het voortraject van bodemonderzoek
Welk soort bodemonderzoek het ook betreft, het op de juiste wijze beschrijven van historische activiteiten vormt de basis voor elk goed onderzoek. Wij besteden dan ook veel aandacht aan het vooronderzoek, zowel in de uitvoering als in de verslaglegging. Hiervoor bezoeken wij gemeentelijke en regionale historische archieven en leggen locatiebezoeken af. Op basis van het vooronderzoek wordt de verwachting voor de bodemkwaliteit van de onderzoekslocatie opgesteld.

De monstername
Het tweede cruciale onderdeel van elke bodemonderzoek is de wijze van monstername in het veld. Tritium Advies beschikt hiervoor over een eigen en volledig uitgeruste veldwerkploeg. Alle veldwerkers van Tritium Advies zijn uitstekend opgeleid voor de uitvoering van veldwerk en het herkennen en beschrijven van verontreinigingen die tijdens de uitvoering worden waargenomen.

De analyses
Analyses worden uitsluitend uitbesteed aan laboratoria, die voldoen aan de kwaliteitseisen van Tritium Advies. De kwaliteit wordt periodiek beoordeeld door middel van leveranciersbeoordelingen.

De rapportage 
Alle verzamelde gegevens en onderzoeksresultaten worden vastgelegd in een transparante rapportage. Hierin worden niet alleen de resultaten beschreven, maar wordt ook nadrukkelijk ingegaan op de gevolgen van de resultaten voor de plannen met een locatie.

De bodem en zorgvuldig omgaan met de bodem is een steeds belangrijker item in Nederland. Het wettelijk kader hiervoor wordt gevormd door de wet bodembescherming. Er zijn verschillende aanleidingen te noemen voor het uitvoeren van bodemonderzoek. Een verplicht karakter voor bodemonderzoek ontstaat bij onderzoeken ten aanzien van bouwactiviteiten, herontwikkeling en aanvraag en milieuvergunningen. 

Aspecten bodemonderzoek
De bodemspecialisten op onze afdeling houden zich met alles bezig wat met de milieuhygiënische en civieltechnische eigenschappen van de bodem te maken heeft. Het gaat hierbij om de volgende aspecten van bodemonderzoek projecten:

 • asbestonderzoek;
 • aanleg kabels en leidingen;
 • infiltratieonderzoek;
 • weg- en rioolreconstructie;
 • asfaltonderzoek;
 • gebiedsgericht grondwaterbeheer;
 • waterbodemonderzoek;
 • bodemonderzoek Activiteitenbesluit;
 • bodemsaneringen;
 • aan- en verkoop;
 • bodembescherming;
 • partijkeuringen Besluit bodemkwaliteit;
 •  Veiligheid- en gezondheid bij werken met verontreinigde grond

De projectleiders van Tritium Advies zullen zorgen voor een goede afstemming tussen de bedrijfs- en bouwprocessen ten aanzien van bodemonderzoek. Wilt u meer informatie over de rol die Tritium Advies kan spelen bij uw bodemvraagstuk en/ of wilt u een vrijblijvende offerte aanvragen, neem dan contact op met een van onze medewerkers. Zoeken
Rapporten downloaden
Klik hier om in te loggen op onze Serv-U File Server en uw rapporten te downloaden
Twitter
Vestigingen
CONTACT ALGEMEEN »
T. 088 44 02 900
E. info@tritium.nl


VESTIGING NUENEN »
Gulberg 35 | 5674 TE Nuenen
T. 040.29 51 951 

VESTIGING PRINSENBEEK » 
Groenstr. 27 | 4841 BA Prinsenbeek 
T. 076.54 29 564 | F. 076.54 16 894

VESTIGING NEER » 
Steeg 27 | 6086 EJ Neer
T. 0475.49 81 50 

VESTIGING ARKEL »
Vlietskade 1509 | 4241 WH Arkel
T. 0183.71 20 80 

VESTIGING RIJKEVOORT »
Veldweg 11 | 5447 BH Rijkevoort
T.  040.29 51 951