Asbestonderzoek

Asbestonderzoek

Asbest is een veelbesproken onderwerp. Hoewel asbest al geruime tijd niet meer gebruikt mag worden in de bouw, bevatten nog steeds veel panden asbesthoudend plaatmateriaal. Het gaat hierbij met name om panden die zijn gebouwd in de periode tussen 1945 en 1994. Asbest werd gebruikt in onder andere: golfplaten, dakbeschot, rioleringsbuizen, cv-ruimten, vloerbedekking, vensterbanken en isolatiematerialen. Asbest in panden brengt twee risico’s met zich mee:

Verontreinigde bodem

Asbest werd vaak gebruikt in daken van met name schuren en stallen. Omdat deze daken in de loop van de tijd steeds verder verweren, neemt de kans dat asbestvezels vrijkomen toe. Om deze reden voert de rijksoverheid vanaf 2024 een verbod in op asbestdaken. Particulieren, bedrijven en (overheids-) instellingen mogen vanaf 2024 geen asbestdaken meer bezitten.

Dat deze maatregel niet overbodig is, blijkt uit bodemonderzoek waarbij is aangetoond dat direct onder asbesthoudende daken asbestvezels aanwezig zijn in de bovengrond. Hierbij vindt ook overschrijding plaats van de normen voor wat veilig geacht wordt. De risico’s op bodemverontreiniging als gevolg van asbestdaken spelen met name bij asbestdaken zonder regenwaterafvoer die afwateren direct boven onverharde terreindelen.

Om de risico’s op bodemverontreiniging te verkleinen, maar ook omdat nu vast staat dat de asbestdaken hoe dan ook binnen enkele jaren verwijderd moeten worden, kan het verstandig zijn direct maatregelen te nemen.

Inademing asbestvezel

Wanneer asbest vrijkomt, bijvoorbeeld tijdens een verbouwing of renovatie, brengt de inademing van asbestvezels grote gezondheidsrisico’s met zich mee. Bovendien heeft u, om te mogen verbouwen of renoveren, een omgevingsvergunning nodig. Het laten uitvoeren van een asbestinventarisatie is dan verplicht wanneer uw pand gebouwd is voor 1994. Ook de asbestsaneerder die het asbest verwijdert en opruimt, vraagt om deze inventarisatie. Tritium voert asbestinventarisaties uit van gebouwen, objecten en ook na incidenten, zoals bijvoorbeeld brand.

Samenwerkingspartner Öko-Care

Samen met milieuadviesbureau Öko-Care kunt u Tritium Advies inschakelen voor al uw vraagstukken op het gebied van asbest onderzoek. Ons team van DIA’s (Deskundig Inventariseerder Asbest) inventariseert de risico’s op blootstelling aan asbest in uw woning of bedrijfspand.

We stellen een asbestbeheersplan op, dit plan bevat aanbevelingen over de te nemen maatregelen om een veilig gebruik van een pand te waarborgen. Soms gaat het om kleine aanpassingen, soms moet er materiaal weggehaald moet worden. Dit begeleiden wij uiteraard ook. Op deze manier weet u zeker dat de lucht in uw woning of bedrijfspand schoon en veilig is.

Deskundig advies en verwijdering asbest

Op uw verzoek inventariseert Tritium uw pand en maken wij een rapport conform certificatieschema asbestinventarisatie. Is er asbest aanwezig, dan verzorgen wij de eventuele sloopvergunning en wordt het asbest deskundig voor u verwijderd.

Gecertificeerd

Voor de monstername voor asbestonderzoeken is Tritium Advies B.V. gecertificeerd op grond van BRL SIKB 2000, voor VKB protocol 2018. De adviseurs van Tritium Advies helpen u graag verder bij vragen over asbest in gebouwen of asbest in de bodem, voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze specialisten.
  • Susanne Roijen, vestigingen Nuenen en Neer, 040.290 73 77;
  • Sander Jansen, vestiging Prinsenbeek en Arkel, 076.542 95 64.


Zoeken
Rapporten downloaden
Klik hier om in te loggen op onze Serv-U File Server en uw rapporten te downloaden
Twitter
Vestigingen
CONTACT ALGEMEEN »
T. 088 44 02 900
E. info@tritium.nl


VESTIGING NUENEN »
Gulberg 35 | 5674 TE Nuenen
T. 040.29 51 951 

VESTIGING PRINSENBEEK » 
Groenstr. 27 | 4841 BA Prinsenbeek 
T. 076.54 29 564 | F. 076.54 16 894

VESTIGING NEER » 
Steeg 27 | 6086 EJ Neer
T. 0475.49 81 50 

VESTIGING ARKEL »
Vlietskade 1509 | 4241 WH Arkel
T. 0183.71 20 80 

VESTIGING RIJKEVOORT »
Veldweg 11 | 5447 BH Rijkevoort
T.  040.29 51 951