Deskundige ondersteuning bij saneringen

Deskundige ondersteuning bij saneringen

Bij het werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water is het een vereiste dat een deskundige op het gebied van veiligheidskunde (MVK of HVK) of arbeidshygiëne (AH) betrokken wordt bij de voorbereiding en uitvoering van het werk. Welke deskundigheid moet worden ingezet hangt af van de indeling van het werk in een T en F klasse. Eén en ander volgt uit de CROW publicatie 132, december 2008. 

De werkzaamheden door de deskundige kunnen inhouden:
  • vaststellen van de uiteindelijke T en F klasse;
  • opstellen van het V&G-plan;
  • beoordelen van het V&G-plan;
  • opstellen van een startwerkinstructie;
  • houden van een startwerkinstructie op locatie;
  • aanwezigheid/toezicht op de werkplek;
  • ondersteuning van de DLP;
  • advisering PBM, luchtmetingen et cetera.
Tritium Advies B.V. beschikt over bovengenoemde deskundigen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
  • John van Engelen, 076.54 29 564.


Zoeken
Rapporten downloaden
Klik hier om in te loggen op onze Serv-U File Server en uw rapporten te downloaden
Twitter
Vestigingen
CONTACT ALGEMEEN »
T. 088 44 02 900
E. info@tritium.nl


VESTIGING NUENEN »
Gulberg 35 | 5674 TE Nuenen
T. 040.29 51 951 

VESTIGING PRINSENBEEK » 
Groenstr. 27 | 4841 BA Prinsenbeek 
T. 076.54 29 564 | F. 076.54 16 894

VESTIGING NEER » 
Steeg 27 | 6086 EJ Neer
T. 0475.49 81 50 

VESTIGING ARKEL »
Vlietskade 1509 | 4241 WH Arkel
T. 0183.71 20 80 

VESTIGING RIJKEVOORT »
Veldweg 11 | 5447 BH Rijkevoort
T.  040.29 51 951