Waterbodemonderzoek

Waterbodemonderzoek

Het op diepte houden van watergangen, de verbetering van de waterkwaliteit en het realiseren van natuurvriendelijke oevers. Dit zijn zomaar drie voorbeelden van situaties waarvoor baggerwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd en dus de kwaliteit van de waterbodem moet worden bepaald. Waterbodemonderzoeken beperken zich niet tot de vrijkomende sliblaag. Ook de kwaliteit van de vaste bodem daaronder wordt bepaald.
Voor de monstername voor waterbodemonderzoeken is Tritium Advies B.V. gecertificeerd op grond van BRL SIKB 2000, voor VKB protocol 2003. Tevens beschikken wij over een eigen boot met monsternameapparatuur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
  • Niels van der Wielen, vestiging Neer, 06.51 10 27 24;
  • Maarten Lunenburg, vestiging Nuenen, 040.290 73 79;
  • Sander Jansen, vestiging Prinsenbeek, 076.542 95 64;
  • Niels van der Wielen, vestiging Arkel, 0183.51 37 64.  


Zoeken
Rapporten downloaden
Klik hier om in te loggen op onze Serv-U File Server en uw rapporten te downloaden
Twitter
Vestigingen
CONTACT ALGEMEEN »
T. 088 44 02 900
E. info@tritium.nl


VESTIGING NUENEN »
Gulberg 35 | 5674 TE Nuenen
T. 040.29 51 951 

VESTIGING PRINSENBEEK » 
Groenstr. 27 | 4841 BA Prinsenbeek 
T. 076.54 29 564 | F. 076.54 16 894

VESTIGING NEER » 
Steeg 27 | 6086 EJ Neer
T. 0475.49 81 50 

VESTIGING ARKEL »
Vlietskade 1509 | 4241 WH Arkel
T. 0183.71 20 80 

VESTIGING RIJKEVOORT »
Veldweg 11 | 5447 BH Rijkevoort
T.  040.29 51 951