Geluid & Bouwfysica

Geluid & Bouwfysica

Bij geluid & bouwfysica draait het om alles wat nodig is om een goed woon-, werk- en leefklimaat te waarborgen. Denk hierbij aan een aangename akoestiek, temperatuur, voldoende daglicht en ventilatie alsmede het voorkomen van geluidoverlast.
 
Bij akoestiek wordt al snel gedacht aan muziekinstrumenten of aan de klank in een zaal, de zogenaamde zaalakoestiek. Akoestiek omvat echter alles van de productie van trillingen of geluid (akoestische golven) tot geluidwaarneming (psychoakoestiek) en de gehele overdracht hiertussen (reflectie, absorptie, isolatie, etc.).
 
Soms is geluid wenselijk, soms hinderlijk. In veel gevallen is hetzelfde geluid voor de ene persoon of situatie wenselijk en voor de andere hinderlijk. Denk hierbij aan bijvoorbeeld overlast door muziek vanuit een café of geluid van spelende kinderen. Zelfs geluid van verkeer heeft een positieve functie; we horen immers een auto aankomen!

Door middel van een aantal wetten en besluiten, zoals de Wet geluidhinder (Wgh), het bouwbesluit, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Arbowet, het Activiteitenbesluit (Barim) en de Wet milieubeheer (Wm) doet de overheid er alles aan om burgers te beschermen tegen geluid van buiten. Denk hierbij aan geluid van weg-, rail- en vliegverkeer, industrielawaai, horecalawaai en burenoverlast.
 
Tritium Advies voert akoestische en bouwfysische onderzoeken uit. Ons bedrijf beschikt hierbij over simulatie- en rekensoftware en hoogwaardige meetapparatuur om nauwkeurig fysische grootheden te kunnen bepalen en berekenen. Onze ervaren akoestisch adviseurs zijn tevens lid van het Nederlands Akoestisch Genootschap (NAG) en hebben de Hogere Cursus Akoestiek te Antwerpen met succes afgerond.

Wanneer u een “stapje verder” wilt gaan dan de huidige standaard: op het gebied van duurzaam bouwen, staan wij u graag bij vanaf de ontwerpfase tot en met de uitvoering en eventuele nazorg. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
  • Mark van der Donk, 040.29 07 384.
 


Zoeken
Rapporten downloaden
Klik hier om in te loggen op onze Serv-U File Server en uw rapporten te downloaden
Twitter
Vestigingen
CONTACT ALGEMEEN »
T. 088 44 02 900
E. info@tritium.nl


VESTIGING NUENEN »
Gulberg 35 | 5674 TE Nuenen
T. 040.29 51 951 

VESTIGING PRINSENBEEK » 
Groenstr. 27 | 4841 BA Prinsenbeek 
T. 076.54 29 564 | F. 076.54 16 894

VESTIGING NEER » 
Steeg 27 | 6086 EJ Neer
T. 0475.49 81 50 

VESTIGING ARKEL »
Vlietskade 1509 | 4241 WH Arkel
T. 0183.71 20 80 

VESTIGING RIJKEVOORT »
Veldweg 11 | 5447 BH Rijkevoort
T.  040.29 51 951