Akoestisch onderzoek horeca

Akoestisch onderzoek horecalawaai

De exploitatiemogelijkheden van horecapanden wordt voor een groot deel bepaald door de akoestische eigenschappen van het pand waarin de inrichting is gevestigd en de situering van woningen in de nabijheid.

Geluidonderzoeken in het kader van het Activiteitenbesluit

Met het Acitiviteitenbesluit heeft de overheid een instrument in handen om aan iedere inrichting voorwaarden op te leggen opdat haar exploitatie het milieu zo min mogelijk belast. Voor horecabedrijven betekent dit in de directe leefomgeving vooral het voorkomen van hinder als gevolg van (muziek) geluid.

Voor de exploitant van een horeca-inrichting is het dientengevolge van groot belang om de akoestische eigenschappen van zijn pand goed in kaart te hebben gebracht door middel van een akoestisch onderzoek. De akoestische onderzoeken horecalawaai kunnen worden onderverdeeld in een aantal fasen c.q. deelonderzoeken, die hieronder nader beschreven zijn.

Hiernaast bestaat er speciale aandacht voor gebiedsgerichte aanpak voor gebieden waar meerdere horecagelegenheden zijn gevestigd. In zo’n horecaconcentratiegebied wordt met alle betrokkenen (exploitanten, omwonenden, gemeente en politie) een beleid voor het gebied uitgestippeld en concreet uitgewerkt, om op die manier een harmonieus samengaan van horeca en woonomgeving mogelijk te maken.

  • verkennend onderzoek bij aankoop of herbestemming de huidige situatie van het pand in kaart brengen en lokaliseren van geluidlekken;
  • geluidonderzoek om nauwkeurig de huidige situatie in kaart brengen, inclusief de bouwkundige staat van een pand. Bij overschrijding van de gehanteerde normstelling wordt per constructiedeel aangegeven welke reductie gerealiseerd moet worden en globaal hoe deze reductie te behalen;
  • bouwkundige detaillering om de noodzakelijke reducties in overleg met de opdrachtgever te vertalen in bouwkundige maatregelen;
  • controle-onderzoek betreffende de geluidisolatie van de bouwkundige aanpassingen om het uiteindelijke resultaat vast te kunnen stellen en de normen voor het toegestane muziekniveaus te bepalen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

  • Miranda van de Ven - Verrijt, 040.29 07 386.


Zoeken
Rapporten downloaden
Klik hier om in te loggen op onze Serv-U File Server en uw rapporten te downloaden
Twitter
Vestigingen
CONTACT ALGEMEEN »
T. 088 44 02 900
E. info@tritium.nl


VESTIGING NUENEN »
Gulberg 35 | 5674 TE Nuenen
T. 040.29 51 951 

VESTIGING PRINSENBEEK » 
Groenstr. 27 | 4841 BA Prinsenbeek 
T. 076.54 29 564 | F. 076.54 16 894

VESTIGING NEER » 
Steeg 27 | 6086 EJ Neer
T. 0475.49 81 50 

VESTIGING ARKEL »
Vlietskade 1509 | 4241 WH Arkel
T. 0183.71 20 80 

VESTIGING RIJKEVOORT »
Veldweg 11 | 5447 BH Rijkevoort
T.  040.29 51 951