Blowerdoor en luchtdichtheid

Luchtdoorlatendheid

 

 

Met een BlowerDoor meting kan de luchtdoorlatendheid van een gebouw worden gemeten. Door een goede luchtdichtheid worden energieverliezen voorkomen, wordt het thermisch comfort in het gebouw verbeterd en is een controleerbare binnenluchtkwaliteit gewaarborgd. Bovendien worden in het Bouwbesluit eisen gesteld aan de luchtdoorlatendheid van de gebouwschil. Ook in de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen wordt de beoogde luchtdoorlatendheid vooraf vastgelegd via de qv10;spec-waarde in de EPG- berekening. In het kader van Duurzaam Bouwen (bijvoorbeeld middels Breeam-NL) kunnen eveneens (aanvullende) eisen worden gesteld aan de luchtdichtheid.

Middels een BlowerDoor meting kan de luchtdoorlatendheid worden getoetst aan de uitgangspunten en wettelijke eisen, en kan de oorzaak van eventuele comfortklachten worden bepaald.

 

De BlowerDoor metingen worden uitgevoerd overeenkomstig de NEN 2686 en NEN-EN 13829. Allereerst dienen eventuele luchtkanalen, rioleringsleidingen, openhaarden e.d. in het gebouw luchtdicht te worden afgesloten. Vervolgens wordt in een bestaand buitendeurkozijn een frame met doek geplaatst waarin een ventilator wordt aangebracht. Door middel van aansturing van deze ventilator kunnen verschillende drukverschillen worden gecreëerd. Aan de hand van deze drukverschillen en bijbehorende luchthoeveelheden kan de luchtdoorlatendheid van het gebouw worden vastgesteld. Om de exacte locaties van eventuele luchtinfiltraties te kunnen bepalen, maken wij gebruik van een warmtebeeldcamera en rookgenerator. Hiermee kunnen de locaties van ongewenste luchtinfiltraties duidelijk in beeld worden gebracht.

De BlowerDoor metingen kunnen dus gebruikt worden om de gerealiseerde luchtdichtingskwaliteit aan te tonen en te toetsen aan de gestelde eisen. Deze metingen kunnen voor zowel nieuwbouw als bijvoorbeeld bestaande bouw na renovatie worden uitgevoerd. Behalve toetsing van de gerealiseerde kwaliteit kunnen ook de constructies waar eventuele luchtinfiltraties optreden worden gelokaliseerd en kan een hersteladvies worden opgesteld. Deze meetresultaten en eventueel hersteladviezen worden in een rapportage vastgelegd. Aan deze controlemetingen ten aanzien van gerealiseerde kwaliteit kunnen uiteraard ook geluidmetingen en gebouwthermografie worden toegevoegd. 

Daarnaast kunnen BlowerDoor metingen worden gebruikt voor het oplossen van comfortklachten ten aanzien van bijvoorbeeld tocht en koude. Maar ook voor het opsporen van geluidlekken of het onderzoeken van vocht- en geurproblemen kunnen deze metingen worden toegepast.

Voor meer informatie of eventuele andere toepassingen kunt u contact opnemen met:

  • Mark van der Donk, 040.29 07 384.

 

 

 

 


Zoeken
Rapporten downloaden
Klik hier om in te loggen op onze Serv-U File Server en uw rapporten te downloaden
Twitter
Vestigingen
CONTACT ALGEMEEN »
T. 088 44 02 900
E. info@tritium.nl


VESTIGING NUENEN »
Gulberg 35 | 5674 TE Nuenen
T. 040.29 51 951 

VESTIGING PRINSENBEEK » 
Groenstr. 27 | 4841 BA Prinsenbeek 
T. 076.54 29 564 | F. 076.54 16 894

VESTIGING NEER » 
Steeg 27 | 6086 EJ Neer
T. 0475.49 81 50 

VESTIGING ARKEL »
Vlietskade 1509 | 4241 WH Arkel
T. 0183.71 20 80 

VESTIGING RIJKEVOORT »
Veldweg 11 | 5447 BH Rijkevoort
T.  040.29 51 951