Bouwakoestiek, interne geluidwering, nagalm BGV

Bouwakoestiek (interne geluidwering en nagalm BGV)

Nieuwbouw

Voor nieuwbouwplannen kunnen wij aan de hand van de tekeningen voorstellen doen voor de materiaaltoepassingen aan de hand van de eisen en normen conform het Bouwbesluit voor de lucht- en contactgeluidisolatie binnen het gebouw. Bovendien kunnen wij de bouwkundige voorzieningen bepalen voor de geluidproductie van sanitaire installaties en de liftinstallaties, inclusief leidingschachten.
Ook aan de nagalmtijden in besloten gemeenschappelijke verkeersruimten worden in het Bouwbesluit eisen gesteld. Hiervoor kunnen wij de noodzakelijke berekeningen opstellen met opgave van toepasbare plafondafwerkingen om te kunnen voldoen aan de gestelde eisen.

Als in het Bouwbesluit geen eisen zijn gesteld aan de geluidwering binnen het gebouw (afhankelijk van de gebouwfunctie) kunnen wij, ter voorkoming van geluidhinder in de praktijksituatie, een programma van eisen opstellen zodat de geluidisolatie voldoet aan de verwachtingen. Uiteraard kunnen wij vervolgens ook voor deze gebouwen de noodzakelijke geluidisolerende kwaliteit van scheidingswanden, vloeren, deuren, beglazing e.d. bepalen. 

Nazorg

Ondanks een zorgvuldige uitvoering van een bouwplan, kunnen er onverhoopt toch klachten ontstaan met betrekking tot de akoestiek. Hierbij kunt u denken aan een te lange nagalmtijd, te weinig speech-privacy of te weinig spraakverstaanbaarheid, geluidoverlast van de buren, geluidoverlast van het sanitair of de technische installaties, e.d.

Tritium Advies kan in zulke gevallen geluidmetingen uitvoeren en aan de hand daarvan een advies uitbrengen over de te nemen maatregelen om deze klachten weg te nemen. Uiteraard behoort het ook tot de mogelijkheden dat wij geluidmetingen uitvoeren nadat de maatregelen genomen zijn, om zo te controleren of daadwerkelijk voldaan wordt aan de gestelde eisen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
  • Mark van der Donk, 040.29 07 384.


Zoeken
Rapporten downloaden
Klik hier om in te loggen op onze Serv-U File Server en uw rapporten te downloaden
Twitter
Vestigingen
CONTACT ALGEMEEN »
T. 088 44 02 900
E. info@tritium.nl


VESTIGING NUENEN »
Gulberg 35 | 5674 TE Nuenen
T. 040.29 51 951 

VESTIGING PRINSENBEEK » 
Groenstr. 27 | 4841 BA Prinsenbeek 
T. 076.54 29 564 | F. 076.54 16 894

VESTIGING NEER » 
Steeg 27 | 6086 EJ Neer
T. 0475.49 81 50 

VESTIGING ARKEL »
Vlietskade 1509 | 4241 WH Arkel
T. 0183.71 20 80 

VESTIGING RIJKEVOORT »
Veldweg 11 | 5447 BH Rijkevoort
T.  040.29 51 951