Energieprestatie

Energieprestatie berekening

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor bouwen dient aangetoond te worden dat de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) voldoet aan de in het bouwbesluit gestelde waarde. Het bepalen van de EPC wordt sinds de invoering van Bouwbesluit 2012 gedaan conform de EPG-methode, zoals omschreven in NEN 7120.

Bij de EPC-berekeningen wordt daar waar mogelijk uitgegaan van de werkelijke Rc-waarden, overeenkomstig de detailleringen en materialisering van de architect. De werkelijke Rc-waarden worden bepaald aan de hand van berekeningen van de thermische eigenschappen (Rc-berekeningen) van de uitwendige scheidingsconstructies. Bij het bepalen van de Rc-waarden wordt altijd gezocht naar combinaties van materialen met een realistische uitvoerbaarheid.

Het bereiken van de vereiste of gewenste EPC waarde is sterk afhankelijk van de toegepaste installaties. Ook hierbij wordt altijd gekeken naar een realistische uitvoerbaarheid. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
  • Léon Tonnaer, 06.13 89 18 44.


Zoeken
Rapporten downloaden
Klik hier om in te loggen op onze Serv-U File Server en uw rapporten te downloaden
Twitter
Vestigingen
CONTACT ALGEMEEN »
T. 088 44 02 900
E. info@tritium.nl


VESTIGING NUENEN »
Gulberg 35 | 5674 TE Nuenen
T. 040.29 51 951 

VESTIGING PRINSENBEEK » 
Groenstr. 27 | 4841 BA Prinsenbeek 
T. 076.54 29 564 | F. 076.54 16 894

VESTIGING NEER » 
Steeg 27 | 6086 EJ Neer
T. 0475.49 81 50 

VESTIGING ARKEL »
Vlietskade 1509 | 4241 WH Arkel
T. 0183.71 20 80 

VESTIGING RIJKEVOORT »
Veldweg 11 | 5447 BH Rijkevoort
T.  040.29 51 951