Gebouwthermografie

Gebouwthermografie

Voor gebouwthermografie wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde warmtebeeldcamera. Met een dergelijke camera wordt infraroodstraling, die onzichtbaar is voor het menselijk oog, gemeten en wordt de thermische energie zichtbaar gemaakt. De temperatuurverschillen van een object worden inzichtelijk gemaakt. Met een warmtebeeldcamera kunnen we dus zien wat we met onze ogen niet kunnen zien.
Met gebouwthermografie kan bijvoorbeeld gecontroleerd worden of de thermische isolatie goed en zorgvuldig is aangebracht, zodat onnodig warmteverlies wordt voorkomen. Maar ook thermische bruggen (zowel warmte als koude), ongecontroleerde luchtinfiltraties (luchtlekken via naden en kieren), ontbrekende isolatie of bijvoorbeeld uitgezakte na-isolatiekorrels worden snel en duidelijk in beeld gebracht. Ook vochtproblemen en potentiële vochtgevoelige locaties kunnen met een warmtebeeldcamera in combinatie met vocht- en temperatuurmetingen inzichtelijk worden gemaakt. 
Na het lokaliseren van het probleem en het vaststellen van de oorzaak kunnen dan effectieve maatregelen worden genomen.
Al deze onderzoeken zijn volledig contactloos en er is geen sloop- of breekwerk voor nodig.
Met gebouwthermografie kunnen wij dus de thermische isolatie (inclusief luchtdichtheid) controleren, energieverliezen als gevolg van bijvoorbeeld luchtlekken en thermische bruggen detecteren en comfortproblemen als gevolg van bijvoorbeeld koude, tocht of vocht analyseren. 
De resultaten van de onderzoeken worden in een rapportage vastgelegd, waarbij de thermografische beelden worden toegelicht en gebreken worden omschreven. Tevens kan advies worden gegeven over herstelmogelijkheden en verbeteringen. Dit kan nog verder worden uitgewerkt in een energiebesparingsadvies.
Voor meer informatie of eventuele andere toepassingen kunt u contact opnemen met: 
  • Mark van der Donk, 040.29 07 384.


Zoeken
Rapporten downloaden
Klik hier om in te loggen op onze Serv-U File Server en uw rapporten te downloaden
Twitter
Vestigingen
CONTACT ALGEMEEN »
T. 088 44 02 900
E. info@tritium.nl


VESTIGING NUENEN »
Gulberg 35 | 5674 TE Nuenen
T. 040.29 51 951 

VESTIGING PRINSENBEEK » 
Groenstr. 27 | 4841 BA Prinsenbeek 
T. 076.54 29 564 | F. 076.54 16 894

VESTIGING NEER » 
Steeg 27 | 6086 EJ Neer
T. 0475.49 81 50 

VESTIGING ARKEL »
Vlietskade 1509 | 4241 WH Arkel
T. 0183.71 20 80 

VESTIGING RIJKEVOORT »
Veldweg 11 | 5447 BH Rijkevoort
T.  040.29 51 951