Brandveiligheid

Brandveiligheid

In geval van brand moeten de aanwezigen in een gebouw tijdig en veilig kunnen vluchten. Ook dient branduitbreiding beperkt te worden tot een bepaald gebied en dienen rook-, warmte- of blus(water)schade buiten dat gebied zo klein mogelijk te zijn. Daarom zijn in het Bouwbesluit veel voorschriften opgenomen die betrekking hebben op brandveiligheid. 
 
Voor grotere compartimenten, zoals stallen en (fabrieks-)hallen, dan toegestaan in het Bouwbesluit kan een gelijkwaardigheidstoets worden uitgevoerd. Een voorbeeld hiervan is het concept Beheersbaarheid van Brand 2007. Hiermee kan de maximale omvang van een brandcompartiment worden bepaald. Tevens kan worden aangegeven wat de consequenties zijn voor de benodigde brandwerendheid van de omhullende en voor eventuele andere maatregelen.
 
Hiertoe is onder andere de bepaling van de vuurbelasting van belang. Tritium Advies kan een berekening van de permanente en variabele vuurbelasting conform NEN 6090 voor u uitvoeren. Ook kunnen wij een berekening van de noodzakelijke Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag (WBDBO) tussen brandcompartimenten op eigen en/of buurperceel volgens NEN 6068 voor u opstellen. Tot slot kunnen we adviseren op het gebied van Rook- en WarmteAfvoer-voorzieningen (RWA) volgens NEN 6093 om een veilige ontvluchting en veilige brandbestrijding mogelijk te maken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
  • Miranda van de Ven - Verrijt, 040.29 07 386.


Zoeken
Rapporten downloaden
Klik hier om in te loggen op onze Serv-U File Server en uw rapporten te downloaden
Twitter
Vestigingen
CONTACT ALGEMEEN »
T. 088 44 02 900
E. info@tritium.nl


VESTIGING NUENEN »
Gulberg 35 | 5674 TE Nuenen
T. 040.29 51 951 

VESTIGING PRINSENBEEK » 
Groenstr. 27 | 4841 BA Prinsenbeek 
T. 076.54 29 564 | F. 076.54 16 894

VESTIGING NEER » 
Steeg 27 | 6086 EJ Neer
T. 0475.49 81 50 

VESTIGING ARKEL »
Vlietskade 1509 | 4241 WH Arkel
T. 0183.71 20 80 

VESTIGING RIJKEVOORT »
Veldweg 11 | 5447 BH Rijkevoort
T.  040.29 51 951