Bouwakoestische geluidmetingen

Bouwakoestische geluidmetingen

Lucht- en contactgeluidisolatiemetingen

Luchtgeluid is geluid dat afkomstig is van een bron die rechtstreeks de lucht in trilling brengt (stem of een stereoinstallatie). Bij de overdracht van luchtgeluid van een ruimte naar een andere brengt de bron de lucht in trilling. Deze brengt de scheidingsconstructie in trilling. Vervolgens wordt de lucht in het andere vertrek in trilling gebracht.

Contactgeluid is geluid dat afkomstig is van een bron die rechtstreeks een constructie (wand of vloer) in trilling brengt, waarna die constructie de lucht weer in trilling brengt (voetstappen, slaande deuren, sanitair). De totale bouwconstructie straalt dan zijn trillingsenergie in het naastgelegen vertrek (en het eigen vertrek) als luchtgeluid af.

Tritium Advies heeft apparatuur om zowel lucht- als contactgeluid nauwkeurig te meten. Dit gebeurt zowel bij nieuwbouw kort voor de oplevering als de woningen vrijwel geheel zijn afgewerkt, als ook bij bestaande bouw in geval van klachten. In het meetrapport worden indien mogelijk en gewenst voorzieningen aangegeven om lucht- en contactgeluid te beperken.

Installatiegeluidmetingen

Kort voor oplevering van nieuwbouw of in geval van geluidklachten kan door Tritium Advies met behulp van geluidmetingen het installatiegeluidniveau worden bepaald. Tevens kan vervolgens naar de oorzaak van de hinder worden gezocht. In het meetrapport worden indien mogelijk en gewenst voorzieningen aangegeven om installatiegeluid te beperken.

Nagalmmetingen

Door het uitvoeren van een nagalmtijdmeting wordt de ruimteakoestiek in een ruimte onderzocht. De nagalmtijd (T60) is een belangrijke eenheid in de ruimteakoestiek, wordt uitgedrukt in seconden en is gedefinieerd als: de tijd die een geluidgolf erover doet om 60 dB in sterkte af te nemen na het stoppen van de bron. Het geluidniveau kan worden opgewekt door middel van een schot met een alarmpistool of een ruisbron.

Tritium Advies heeft apparatuur om de nagalmtijd binnen een ruimte nauwkeurig te bepalen. In het meetrapport worden indien mogelijk en gewenst voorzieningen aangegeven om de nagalmtijd te beperken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
  • Mark van der Donk, 040.29 07 384.


Zoeken
Rapporten downloaden
Klik hier om in te loggen op onze Serv-U File Server en uw rapporten te downloaden
Twitter
Vestigingen
CONTACT ALGEMEEN »
T. 088 44 02 900
E. info@tritium.nl


VESTIGING NUENEN »
Gulberg 35 | 5674 TE Nuenen
T. 040.29 51 951 

VESTIGING PRINSENBEEK » 
Groenstr. 27 | 4841 BA Prinsenbeek 
T. 076.54 29 564 | F. 076.54 16 894

VESTIGING NEER » 
Steeg 27 | 6086 EJ Neer
T. 0475.49 81 50 

VESTIGING ARKEL »
Vlietskade 1509 | 4241 WH Arkel
T. 0183.71 20 80 

VESTIGING RIJKEVOORT »
Veldweg 11 | 5447 BH Rijkevoort
T.  040.29 51 951