Zaalakoestiek

Zaalakoestiek

Geregeld komt het nog voor dat er na ingebruikname van een bepaalde ruimte of zaal in een gebouw klachten komen omtrent de akoestiek in deze ruimte of zaal. Veel gehoorde klachten hierbij zijn:
 • teveel lawaai in de ruimte;
 • teveel galm in de ruimte (of juist te weinig in geval van een concertzaal);
 • teveel overlast wordt veroorzaakt door het plaatsen een machine;
 • een "slechte” spraak- of muziekakoestiek.

In veel gevallen kan men terugvallen op standaardmeetmethoden, waarbij de akoestische karakteristieken van de te onderzoeken ruimte worden vastgelegd. Vervolgens worden deze meetwaarden getoetst aan de normen en richtlijnen. Hierbij kan gedacht worden aan:
 • Het meten van het stoorlawaai, waarbij de grenswaarden worden geformuleerd via een Noise Rating curve (NR-curve).
 • Het meten van de nagalmtijd en het toetsen hiervan aan:
  • de normen uit het Bouwbesluit;
  • richtlijnen van Rijksgebouwendienst (RGD-richtlijn);
  • richtlijnen van de vakbond voor gymnastiekers (KVLO);
  • richtlijnen van NOC-NSF.

Het bepalen van het bronvermogen van een, in een ruimte te plaatsen, machine waarna middels zaalakoestische programmatuur het geluidniveau voorspeld kan worden.

Indien de spraakverstaanbaarheid in een ruimte niet optimaal is, kan de spraakverstaanbaarheid gemeten worden door de Rapid Speech Transmission Index (RASTI) te bepalen en deze te toetsen aan de richtlijnen. En als een muziek- of toneeluitvoering niet naar behoren klinkt c.q. overkomt dient de nagalmtijd, het stoorlawaai en de verdeling van het geluid over de ruimte gemeten te worden. Een andere methode is, om op basis van een impulsresponsie van de zaal de zaalakoestische kerngrootheden te bepalen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
 • Mark van der Donk, 040.29 07 384.


Zoeken
Rapporten downloaden
Klik hier om in te loggen op onze Serv-U File Server en uw rapporten te downloaden
Twitter
Vestigingen
CONTACT ALGEMEEN »
T. 088 44 02 900
E. info@tritium.nl


VESTIGING NUENEN »
Gulberg 35 | 5674 TE Nuenen
T. 040.29 51 951 

VESTIGING PRINSENBEEK » 
Groenstr. 27 | 4841 BA Prinsenbeek 
T. 076.54 29 564 | F. 076.54 16 894

VESTIGING NEER » 
Steeg 27 | 6086 EJ Neer
T. 0475.49 81 50 

VESTIGING ARKEL »
Vlietskade 1509 | 4241 WH Arkel
T. 0183.71 20 80 

VESTIGING RIJKEVOORT »
Veldweg 11 | 5447 BH Rijkevoort
T.  040.29 51 951