Reconstructie Wet geluidhinder

Reconstructies

Bij de reconstructie van een bestaande weg dient in veel gevallen een akoestisch onderzoek uitgevoerd te worden om na te gaan in hoeverre de nieuwe inrichting aan te merken is als een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. In het kader van de Wet geluidhinder is er sprake van een reconstructie indien er ten gevolge van één of meer wijzigingen op of aan een aanwezige weg de geluidbelasting vanwege de weg met 2 dB of meer wordt verhoogd. Om dit te onderzoeken wordt de geluidbelasting berekend in de huidige situatie (één jaar voor herinrichting) en 10 jaar na de herinrichting. 
 
De modellering, de berekeningen en de rapportage worden uitgevoerd conform het gestelde in het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (SRM-II).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
  • Robert van de Voort, 040.29 07 375.


Zoeken
Rapporten downloaden
Klik hier om in te loggen op onze Serv-U File Server en uw rapporten te downloaden
Twitter
Vestigingen
CONTACT ALGEMEEN »
T. 088 44 02 900
E. info@tritium.nl


VESTIGING NUENEN »
Gulberg 35 | 5674 TE Nuenen
T. 040.29 51 951 

VESTIGING PRINSENBEEK » 
Groenstr. 27 | 4841 BA Prinsenbeek 
T. 076.54 29 564 | F. 076.54 16 894

VESTIGING NEER » 
Steeg 27 | 6086 EJ Neer
T. 0475.49 81 50 

VESTIGING ARKEL »
Vlietskade 1509 | 4241 WH Arkel
T. 0183.71 20 80 

VESTIGING RIJKEVOORT »
Veldweg 11 | 5447 BH Rijkevoort
T.  040.29 51 951