Akoestisch onderzoek toetsing gevelbelasting

Akoestisch onderzoek toetsing gevelbelasting

Wanneer ten behoeve van een nieuw bouwplan het bestemmingsplan gewijzigd dient te worden, is vaak een akoestisch onderzoek vereist. Dit kan wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai, luchtvaartlawaai, industrielawaai of een combinatie hiervan betreffen. Het bepalen van de geluidbelastingen gebeurt binnen Tritium Advies met het programma Geomilieu van DGMR en conform de “Standaard Rekenmethode II” zoals deze is beschreven in het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. De rapportage welke naar aanleiding van dit akoestisch onderzoek opgesteld wordt is geschikt voor het aanvragen van een ‘beschikking hogere waarde’.
 
Naast het bepalen van de aanwezige geluidbelastingen onderzoeken wij ook de mogelijkheden en beperkingen van een bouwplan. Hierbij kan gedacht worden aan het toepassen van dove gevels, de oriëntatie van een bouwplan, toepassing van een geluidwal of geluidscherm, e.d. 
 
Naast het uitvoeren van een akoestisch onderzoek geluidbelasting op de gevel voor de wijziging van een bestemmingsplan, kan dit onderzoek uiteraard ook uitgevoerd worden voor bestaande bouw, bijvoorbeeld in het kader van saneringen of bij eventuele aankoop van grond om op die manier de mogelijkheden en beperkingen van het gebied in beeld te brengen (zie reconstructies). Tevens kan dit onderzoek noodzakelijk zijn voor een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
  • Niels van der Burgt, 040.29 07 373.


Zoeken
Rapporten downloaden
Klik hier om in te loggen op onze Serv-U File Server en uw rapporten te downloaden
Twitter
Vestigingen
CONTACT ALGEMEEN »
T. 088 44 02 900
E. info@tritium.nl


VESTIGING NUENEN »
Gulberg 35 | 5674 TE Nuenen
T. 040.29 51 951 

VESTIGING PRINSENBEEK » 
Groenstr. 27 | 4841 BA Prinsenbeek 
T. 076.54 29 564 | F. 076.54 16 894

VESTIGING NEER » 
Steeg 27 | 6086 EJ Neer
T. 0475.49 81 50 

VESTIGING ARKEL »
Vlietskade 1509 | 4241 WH Arkel
T. 0183.71 20 80 

VESTIGING RIJKEVOORT »
Veldweg 11 | 5447 BH Rijkevoort
T.  040.29 51 951