Blootstelling schadelijk geluid

Blootstelling schadelijk geluid

De werkgever is verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden en dus ook voor de blootstelling van werknemers aan lawaai (geluid) in een arbeidssituatie. De regelgeving verplicht de werkgever daarom maatregelen te nemen ter voorkoming en beperking van blootstelling aan lawaai. 
 ​
Wetenschappelijk is vastgesteld dat blootstelling aan niveaus van meer dan 80 dB(A) gehoorschade kan veroorzaken. Indien er omstandigheden aanwezig zijn waar het geluidniveau de schadegrens van 80 dB(A) kan overschrijden, moet de geluidsituatie geïnventariseerd en beoordeeld worden. Dit houdt in dat de aard, mate en duur van de blootstelling van de werknemers in kaart moet worden gebracht. Een dergelijk geluidonderzoek wordt uitgevoerd conform ISO DIS 9612: 2009 “Acoustics, Determination of occupational noise exposure”. 
 
Voor het geluidonderzoek wordt een inventarisatie gemaakt van de werkzaamheden binnen het bedrijf, waarna een meetplan wordt opgesteld. Vervolgens worden conform het meetplan de geluidmetingen uitgevoerd. De meetresultaten en de beoordeling ervan worden samengevat in een rapport. Tevens worden de eventueel te nemen maatregelen, die noodzakelijk zijn om het geluid te reduceren, vermeld. 
 
De geluidbeoordeling dient te worden herhaald als wijzigingen in de geluidsituatie optreden, zoals: 

  • wanneer er maatregelen zijn getroffen ter verlaging van het geluidniveau;
  • lawaaiige machines zijn geïnstalleerd of verwijderd;
  • wanneer er andere belangrijke wijzigingen zijn van de werkruimte of de inrichting ervan.

Tritium Advies kan u hierin adviseren en ondersteunen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

  • Brigitte van Berlo, tel. 040-2907381


Zoeken
Rapporten downloaden
Klik hier om in te loggen op onze Serv-U File Server en uw rapporten te downloaden
Twitter
Vestigingen
CONTACT ALGEMEEN »
T. 088 44 02 900
E. info@tritium.nl


VESTIGING NUENEN »
Gulberg 35 | 5674 TE Nuenen
T. 040.29 51 951 

VESTIGING PRINSENBEEK » 
Groenstr. 27 | 4841 BA Prinsenbeek 
T. 076.54 29 564 | F. 076.54 16 894

VESTIGING NEER » 
Steeg 27 | 6086 EJ Neer
T. 0475.49 81 50 

VESTIGING ARKEL »
Vlietskade 1509 | 4241 WH Arkel
T. 0183.71 20 80 

VESTIGING RIJKEVOORT »
Veldweg 11 | 5447 BH Rijkevoort
T.  040.29 51 951