Fysieke belasting

Fysieke belasting

Onder fysieke belasting, ook wel lichamelijke belasting genoemd, wordt het belasten van spieren, botten, pezen en gewrichten verstaan. Dit belasten ontstaat door tillen, dragen, duwen, trekken, trillen, statische werkhoudingen, repeterende bewegingen en als er sprake is van langdurig dynamisch zwaar werk (bijvoorbeeld veel traplopen). Vaak is er sprake van een combinatie van bovenstaande belastingen.

Fysieke belasting komt in veel beroepen voor. Te denken valt aan magazijnmedewerkers, bouwvakkers, verpleegkundigen, kassamedewerkers, maar ook beeldschermwerkers worden hieraan blootgesteld. Een groot deel van het verzuim wordt veroorzaakt door klachten aan rug, nek en ledematen. Het is dus belangrijk in een bedrijf fysiek belastende werkzaamheden in kaart te brengen en te beheersen.

Tritium Advies kan hierbij van dienst zijn. Wij doorlopen hierbij een aantal stappen. Allereerst wordt door middel van een handelingenanalyse in kaart gebracht welke taken de betreffende medewerkers hebben en uit welke handelingen deze taken bestaan. Vervolgens worden de handelingen geïnventariseerd (bijvoorbeeld: hoe zwaar wordt getild, hoe vaak wordt getild, wat is hierbij de stand van de rug, vanaf welke hoogte wordt getild). Na de inventarisatie worden de verkregen gegevens beoordeeld, waarbij rekening wordt gehouden met de werkhouding, de tijdsduur en de afwisseling met andere houdingen en de combinatie van diverse vormen van fysieke belasting. Op basis van een stoplichtmodel worden de handelingen ingedeeld in de situatie groen, oranje of rood. Op deze wijze is in één oogopslag duidelijk waar mogelijke knelpunten liggen. Groen geeft aan dat geen sprake is van een knelpunt in fysieke belasting, oranje geeft aan dat mogelijk sprake is van een knelpunt in fysieke belasting en rood dat zeker sprake is van een knelpunt in fysieke belasting. 

Aansluitend worden voor de oranje en rode situaties verbeteradviezen opgesteld met als doel de fysieke belasting te beheersen en waar mogelijk te verminderen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
  • John van Engelen, 076.54 29 564.


Zoeken
Rapporten downloaden
Klik hier om in te loggen op onze Serv-U File Server en uw rapporten te downloaden
Twitter
Vestigingen
CONTACT ALGEMEEN »
T. 088 44 02 900
E. info@tritium.nl


VESTIGING NUENEN »
Gulberg 35 | 5674 TE Nuenen
T. 040.29 51 951 

VESTIGING PRINSENBEEK » 
Groenstr. 27 | 4841 BA Prinsenbeek 
T. 076.54 29 564 | F. 076.54 16 894

VESTIGING NEER » 
Steeg 27 | 6086 EJ Neer
T. 0475.49 81 50 

VESTIGING ARKEL »
Vlietskade 1509 | 4241 WH Arkel
T. 0183.71 20 80 

VESTIGING RIJKEVOORT »
Veldweg 11 | 5447 BH Rijkevoort
T.  040.29 51 951