Klimaatonderzoek

Klimaatonderzoek

Gebruikers van gebouwen kunnen klachten hebben die ze toeschrijven aan de kwaliteit van de binnenlucht. Om de bron te achterhalen kan een onderzoek uitgevoerd worden naar de oorzaak van de klachten. Het betreft hier onderzoek van klachten die veroorzaakt worden door een onvoldoende kwaliteit van de binnenlucht in met name kantoren, scholen, e.d. 
 
Het onderzoek naar de binnenluchtkwaliteit kan bestaan uit de volgende onderdelen:
  • microbiolobisch onderzoek (zie onderstaand): het nemen van microbiologische lucht- en contactmonsters;
  • meting van de temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en CO2-concentratie gedurende een aantal dagen; deze parameters geven een indicatie van de werking van klimaatinstallaties;
  • inspectie van de luchtbehandelingskast incl. het nemen van microbiologische lucht- en contactmonsters;
  • chemisch onderzoek: het nemen van monsters t.b.v. chemisch onderzoek, bijv. wanneer er sprake lijkt te zijn van concentraties chemische stoffen die zo hoog zijn dat ze schadelijk zijn voor de gezondheid of in het geval van ernstige geuroverlast (blootstellingsonderzoek);
  • stof/vezel analyse. Indien er sprake is van ongewoon hoge hoeveelheden zichtbaar stof of (glaswol)vezels.
Indien symptomen niet veroorzaakt worden door binnenluchtkwaliteit kunnen andere factoren de oorzaak zijn zoals: bijvoorbeeld geluid, licht, luchtverversingsgraad of het binnenklimaat. Tritium Advies kan voor u dit soort onderzoeken uitvoeren en/of u hierbij ondersteunen. 
 

Microbiologisch onderzoek

In het binnenmilieu komen diverse biologische agentia voor. Onder biologische agentia verstaat men stoffen of fragmenten afkomstig van planten, dieren of micro-organismen. Algemeen in het binnenmilieu voorkomende biologische agentia zijn bijv. dode en levende schimmels (schimmelsporen), bacteriën, mijten, deeltjes (allergenen) afkomstig van huisdieren en plaagdieren, sporen en pollen. 
 
Er zijn sterke aanwijzingen dat biologische agentia (direct of indirect) een heel scala aan gezondheidseffecten kan veroorzaken, zoals infecties, allergieën, vergiftiging, irritatie van de slijmvliezen of aspecifieke gezondheidsklachten zoals hoofdpijn en vermoeidheid. 
 
Schimmels, bacteriën en huisstofmijten groeien door de aanwezigheid van vocht, organische materie en een bepaalde temperatuur. Stuifmeelpollen en sporen worden buitenshuis geproduceerd en worden via ventilatiesystemen en/of geopende ramen naar binnen gebracht.

Tritium Advies kan biologische agentia aantonen en identificeren door middel van microbiologisch onderzoek waarbij de blootstelling aan bacteriën, gisten en schimmels wordt vastgesteld. Hiertoe worden monsters genomen van de lucht, contactoppervlakten en van het water uit bevochtigingsinstallaties. Na analyse van deze monsters wordt een rapportage opgesteld met een advies.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
  • Brigitte van Berlo, tel. 040-2907381


Zoeken
Rapporten downloaden
Klik hier om in te loggen op onze Serv-U File Server en uw rapporten te downloaden
Twitter
Vestigingen
CONTACT ALGEMEEN »
T. 088 44 02 900
E. info@tritium.nl


VESTIGING NUENEN »
Gulberg 35 | 5674 TE Nuenen
T. 040.29 51 951 

VESTIGING PRINSENBEEK » 
Groenstr. 27 | 4841 BA Prinsenbeek 
T. 076.54 29 564 | F. 076.54 16 894

VESTIGING NEER » 
Steeg 27 | 6086 EJ Neer
T. 0475.49 81 50 

VESTIGING ARKEL »
Vlietskade 1509 | 4241 WH Arkel
T. 0183.71 20 80 

VESTIGING RIJKEVOORT »
Veldweg 11 | 5447 BH Rijkevoort
T.  040.29 51 951