Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Algemeen

Kent u alle risico’s binnen uw bedrijf? Ook die voor uw personeel en uw materieel? 

De Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is een instrument voor werkgevers en werknemers om de risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn binnen het bedrijf in kaart brengen. Doel van de RI&E is het inventariseren en evalueren van mogelijke belemmerende factoren voor goede arbeidsomstandigheden. Daarnaast is het doel om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen voortkomend uit de Arbowet.

Tritium Advies is gespecialiseerd in het uitvoeren en goedkeuren van RI&E's binnen diverse branches en organisaties.

Uitvoering RI &E

In overleg met het bedrijf worden afspraken gemaakt over de wijze van uitvoering en de planning. Ter voorbereiding wordt relevante schriftelijke informatie van het bedrijf (bijvoorbeeld de verzuimcijfers en arbobeleid) doorgenomen.

Vervolgens wordt het bedrijf bezocht om de mogelijk aanwezige arbeids- en veiligheidsrisico’s te beoordelen. Hiertoe wordt een checklist gebruikt. De wijze waarop invulling wordt gegeven aan het arbo- en verzuimbeleid wordt geïnventariseerd middels een gesprek van de arbeidshygiënist met leidinggevenden en (eventueel) medewerkers binnen de onderneming.

Vervolgens wordt een conceptrapportage opgesteld. Naast een beschrijving van de risico’s worden in deze rapportage ook de op het bedrijf afgestemde adviezen opgenomen. De rapportage wordt allereerst in concept aangeleverd, na inzage en verwerking van relevante opmerkingen zal de definitieve versie van de rapportage worden opgesteld. Indien noodzakelijk worden adviezen gegeven over aanpassingen en/of eventuele vervolgacties. 

Op basis van de aanbevelingen in de rapportage wordt een voorstel tot plan van aanpak opgesteld. Dit plan van aanpak is een formeel onderdeel van de update RI&E. 

Conform artikel 14 van de Arbeidsomstandighedenwet, dient de werkgever zich bij het toetsen van de RI&E te laten bijstaan door één of meer deskundige personen ten behoeve van wie overeenkomstig artikel 20 een certificaat is afgegeven. Voor de onderhavige RI&E wordt hier invulling aangegeven door de RI&E uit te laten voeren door een geregistreerde arbeidshygiënist die werkzaam is bij Tritium Advies B.V.


Zoeken
Rapporten downloaden
Klik hier om in te loggen op onze Serv-U File Server en uw rapporten te downloaden
Twitter
Vestigingen
CONTACT ALGEMEEN »
T. 088 44 02 900
E. info@tritium.nl


VESTIGING NUENEN »
Gulberg 35 | 5674 TE Nuenen
T. 040.29 51 951 

VESTIGING PRINSENBEEK » 
Groenstr. 27 | 4841 BA Prinsenbeek 
T. 076.54 29 564 | F. 076.54 16 894

VESTIGING NEER » 
Steeg 27 | 6086 EJ Neer
T. 0475.49 81 50 

VESTIGING ARKEL »
Vlietskade 1509 | 4241 WH Arkel
T. 0183.71 20 80 

VESTIGING RIJKEVOORT »
Veldweg 11 | 5447 BH Rijkevoort
T.  040.29 51 951