Managementsystemen

Managementsystemen

Algemeen

In een, voor veel bedrijven, financieel moeilijke tijd lijkt het nog wenselijker om de eigen processen en activiteiten scherp in kaart te hebben en te beheersen. Een dergelijke beheersing kan ondermeer procesoptimalisatie, verbetering van de interne samenwerking, kostenbesparing, een beter imago en efficiëntie voor het bedrijf opleveren. Daarnaast kan een goede beheersing van de arbeidsomstandigheden en veiligheid bijdragen tot het behoud van uw medewerkers. 

Een managementsysteem op het gebied van kwaliteit, arbo, milieu, duurzaamheid en/of maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een uitstekend hulpmiddel om uw organisatie in kaart te brengen en verbeteringen binnen de organisatie op uw tempo te realiseren. Een managementsysteem is een vertaling van uw visie betreffende kwaliteit, milieu, arbo, veiligheid, duurzaamheid en plaats in de maatschappij naar de eigen bedrijfsvoering. Hierbij vormt het managementsysteem een hulpmiddel bij uitstek voor het plannen, het besturen, het vastleggen, het beheersen en het verbeteren van de activiteiten van de organisatie. Daarbij kunt u kiezen voor het afzonderlijk opzetten van een managementsysteem maar de mogelijkheid bestaat ook om een geïntegreerd systeem op te zetten. 

Naargelang uw ambitieniveau kunt u kiezen voor het laten certificeren van een zorgsysteem. Het certificaat is daarbij een beloning voor de energie die u er in stopt en maakt naar derden duidelijk wat uw ambities zijn.

Tritium Advies kan u begeleiden of zelfs het gehele systeem in samenwerking met u opstellen, desgewenst implementeren en laten certificeren. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om uw kwaliteitssysteem te onderhouden en naar een hoger niveau te brengen. Uitgangspunt hierbij is dat het systeem u voordelen biedt en uw prestaties verbetert. 

Voor informatie betreffende het opstellen of invoeren, verbeteren of naar een hoger niveau brengen van managementsystemen kunt u contact opnemen met de heer John van Engelen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en duurzaamheid

Bij het opzetten van managementsysteem op het gebied van MVO kan bijvoorbeeld de MVO-prestatieladder dienen. De MVO prestatieladder verwijst weer naar diverse andere normen en richtlijnen, zoals de ISO 26000 (Duurzaamheid). ‘Stakeholdermanagement (AA 1000)’, ‘Global Reporting Intitiative (GRI)’ en het internationaal geaccepteerde management concept ‘People, Planet en Profit (Prosperity)’.

Bedrijven en organisaties kunnen ook aan de slag met de zogenaamde ISO-26000-MVO-zelfverklaring

Kwaliteit

Bij het opzetten van een kwaliteitszorgsysteem overeenkomstig de ISO 9001 of bepaalde beoordelingsrichtlijnen (BRL) ligt de basis in het beheersen van de kritische processen en verbeteren van de efficiency en effectiviteit. 

ARBO en Veiligheid

De verplichte risico inventarisatie en -evaluatie vormt een belangrijk uitgangspunt voor zowel een OHSAS 18001 arbo-zorgsysteem als een VCA veiligheidssysteem. Voor beide systemen kunt u bij ons terecht.

Milieu

Wij kunnen u helpen met het opzetten en invoeren van een ISO-14001 milieuzorgsysteem of EMAS-zorgsysteem. Zoeken
Rapporten downloaden
Klik hier om in te loggen op onze Serv-U File Server en uw rapporten te downloaden
Twitter
Vestigingen
CONTACT ALGEMEEN »
T. 088 44 02 900
E. info@tritium.nl


VESTIGING NUENEN »
Gulberg 35 | 5674 TE Nuenen
T. 040.29 51 951 

VESTIGING PRINSENBEEK » 
Groenstr. 27 | 4841 BA Prinsenbeek 
T. 076.54 29 564 | F. 076.54 16 894

VESTIGING NEER » 
Steeg 27 | 6086 EJ Neer
T. 0475.49 81 50 

VESTIGING ARKEL »
Vlietskade 1509 | 4241 WH Arkel
T. 0183.71 20 80 

VESTIGING RIJKEVOORT »
Veldweg 11 | 5447 BH Rijkevoort
T.  040.29 51 951