Energiebesparingsonderzoek

Energiebesparingsonderzoek

Bij een aanvraag om een nieuwe vergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kan het noodzakelijk zijn een energie- en/of waterbesparingsonderzoek te overleggen.
Met preventiemogelijkheden wordt het energieverbruik bij de bron gereduceerd. Preventie heeft zowel voor het milieu als voor het bedrijf diverse voordelen:
  • Economische voordelen: Door vermindering van afval en emissies zijn o.a. de kosten voor afvalverwijdering, afvalwaterlozing en end-of-pipe-maatregelen lager. Daarnaast leiden preventiemaatregelen tot een efficiënter (en lager) verbruik van grond- en hulpstoffen, energie en arbeid per eenheid product.
  • Wettelijke maatregelen: Preventie is een thema dat terugkomt in de Wet milieubeheer (Wm). Bedrijven krijgen dus steeds vaker te maken met een overheid die vraagt naar de inspanningen van het bedrijf ten aanzien van preventie.
  • Arbeidshygiënische voordelen: Als gevolg van preventie maatregelen kan het zijn dat bedrijven besluiten om minder schadelijke grond- of hulpstoffen te gaan gebruiken die tevens minder belastend zijn voor het personeel.
  • Bedrijfsimago: Aandacht voor preventie kan een belangrijke bijdrage leveren aan een positief bedrijfsimago. 
  • Kwaliteitsverbetering: In veel gevallen blijkt aandacht voor preventie te resulteren in verbetering op andere gebieden waaronder de kwaliteit van het product.
  • Innovatiebevordering: Door aandacht te besteden aan preventie met name gericht op technologische veranderingen kan gekomen worden tot innovaties binnen een bedrijf.
Kortom, preventie geeft bedrijven een KICK: Kwaliteitsverbetering, Innovatie, Continuïteit en Kostenbesparing. Door een beter bedrijfsrendement, een verbetering van het imago en het gunstige effect op het milieu leidt preventie tot een verbetering van de positie van het bedrijf.
Tritium Advies kan dit onderzoek voor uw bedrijf uitvoeren. Na het uitwerken van de bevindingen worden in overleg de maatregelen besproken en wordt een plan van aanpak opgesteld met prioriteiten, investeringskosten en terugverdientijd. In een rapportage worden de resultaten weergegeven. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
  • Mark van der Donk, 040.29 07 384.


Zoeken
Rapporten downloaden
Klik hier om in te loggen op onze Serv-U File Server en uw rapporten te downloaden
Twitter
Vestigingen
CONTACT ALGEMEEN »
T. 088 44 02 900
E. info@tritium.nl


VESTIGING NUENEN »
Gulberg 35 | 5674 TE Nuenen
T. 040.29 51 951 

VESTIGING PRINSENBEEK » 
Groenstr. 27 | 4841 BA Prinsenbeek 
T. 076.54 29 564 | F. 076.54 16 894

VESTIGING NEER » 
Steeg 27 | 6086 EJ Neer
T. 0475.49 81 50 

VESTIGING ARKEL »
Vlietskade 1509 | 4241 WH Arkel
T. 0183.71 20 80 

VESTIGING RIJKEVOORT »
Veldweg 11 | 5447 BH Rijkevoort
T.  040.29 51 951