Omgeving

Ruimtelijke ordening

Bij het opstellen van een nieuw bestemmingsplan is, naast het beleid en de juridische kant van het verhaal, ook de omgeving van groot belang. De diverse aspecten dienen in dit kader zorgvuldig te worden bekeken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
  • archeologie;
  • bodemkwaliteit;
  • luchtkwaliteit;
  • water;
  • flora & fauna; 
  • milieuzonering;
  • industrie-, horeca of verkeerslawaai;
  • planschade.
Vanaf de ontwerpfase tot en met de inwerkingtreding van het nieuwe bestemmingsplan staan wij u graag bij om uw ruimtelijke plannen en voorgestane ontwikkelingen in goede banen te leiden. Wij kunnen voor u het totale projectmanagement verzorgen en voeren bovendien de benodigde (milieu-)onderzoeken voor u uit. De advisering vindt hierdoor op de meest (kosten)efficiënte wijze plaats.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
  • Robert van de Voort, 040.29 07 375.


Zoeken
Rapporten downloaden
Klik hier om in te loggen op onze Serv-U File Server en uw rapporten te downloaden
Twitter
Vestigingen
CONTACT ALGEMEEN »
T. 088 44 02 900
E. info@tritium.nl


VESTIGING NUENEN »
Gulberg 35 | 5674 TE Nuenen
T. 040.29 51 951 

VESTIGING PRINSENBEEK » 
Groenstr. 27 | 4841 BA Prinsenbeek 
T. 076.54 29 564 | F. 076.54 16 894

VESTIGING NEER » 
Steeg 27 | 6086 EJ Neer
T. 0475.49 81 50 

VESTIGING ARKEL »
Vlietskade 1509 | 4241 WH Arkel
T. 0183.71 20 80 

VESTIGING RIJKEVOORT »
Veldweg 11 | 5447 BH Rijkevoort
T.  040.29 51 951