Bestemmingsplannen

Bestemmingsplan

Per gemeente kunnen er meerdere bestemmingsplannen worden opgesteld. Vaak wordt voor een uniform gebied welke reeds is vastgelegd in de structuurvisie van de gemeente, zoals een woonwijk, industriegebied, of natuurgebied een bestemmingsplan gemaakt. 

In het bestemmingsplan, welke elke 10 jaar opnieuw moet worden vastgesteld, worden de ontwikkelingen van een gebied toegelicht en in kaart gebracht. Daarnaast worden er regels aan het plan verbonden. In deze regels en op de verbeelding wordt aangegeven wat wel en niet in het gebied is toegestaan. 

Toetsing

Indien u voornemens bent een ruimtelijke ontwikkeling te realiseren krijgt u te maken met het bestemmingsplan. Tritium Advies kan voor u toetsen of de ruimtelijke ontwikkeling (bijvoorbeeld het uitbreiden van een productiehal of het oprichten van een bedrijf, ook indien het pand er al staat) in overeenstemming is met het geldende bestemmingsplan en wat de mogelijkheden zijn binnen dit bestemmingsplan om de voorgenomen ontwikkeling te kunnen realiseren. 
Indien uw plannen niet passen binnen het geldende bestemmingsplan en de mogelijkheden tot afwijking hiervan, kan overgegaan worden op de omgevingsvergunning, zoals omschreven onder het tabblad “ruimtelijke onderbouwing” of een aanvraag om wijziging van het bestemmingsplan. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
  • Robert van de Voort, 040.29 07 375.


Zoeken
Rapporten downloaden
Klik hier om in te loggen op onze Serv-U File Server en uw rapporten te downloaden
Twitter
Vestigingen
CONTACT ALGEMEEN »
T. 088 44 02 900
E. info@tritium.nl


VESTIGING NUENEN »
Gulberg 35 | 5674 TE Nuenen
T. 040.29 51 951 

VESTIGING PRINSENBEEK » 
Groenstr. 27 | 4841 BA Prinsenbeek 
T. 076.54 29 564 | F. 076.54 16 894

VESTIGING NEER » 
Steeg 27 | 6086 EJ Neer
T. 0475.49 81 50 

VESTIGING ARKEL »
Vlietskade 1509 | 4241 WH Arkel
T. 0183.71 20 80 

VESTIGING RIJKEVOORT »
Veldweg 11 | 5447 BH Rijkevoort
T.  040.29 51 951