Locatie quickscan

Locatie quickscan

Een braakliggend terrein, een leegstaand pand of herontwikkelingsplannen? Voordat je een bepaald gebied of pand wil gaan (her)ontwikkelen is het raadzaam inzicht te hebben in kansen en belemmeringen voor de locatie. Een locatie quickscan kan hierbij helpen.

Het doel van de locatie quickscan (haalbaarheidsstudie) is om de mogelijkheden en/of -beperkingen van een locatie in hoofdlijnen in beeld te brengen. Het resultaat van de scan bestaat uit een indicatieve opsomming van kansen en/of belemmeringen voor de toekomstige gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden. Het geeft een helder stappenplan van de vervolgstappen en eventuele vervolgonderzoeken die nodig zijn voor het ruimtelijk ontwerp of planologische procedure.

De locatie quickscan bestaat onder andere uit het inventariseren van uitgangspunten/wensen, beleid, risicobronnen externe veiligheid, bodem, geluidaspecten (bijvoorbeeld wegverkeerslawaai), bedrijven en milieuzonering, flora en fauna, wateraspecten en de te volgen ruimtelijke procedures. Indien aan de orde wordt aangegeven voor welke aspecten vervolgonderzoek verlangd kan worden of worden juist randvoorwaarden/uitgangspunten meegegeven om de onderzoekslast in de vervolgstappen te beperken.

Tritium Advies heeft alle kennis van bovengenoemde aspecten onder één dak. Door deze kennis efficiënt in te zetten bij een locatie quickscan kan een kleine investering aan de voorkant leiden tot efficiëntere vervolgstappen en een breder gedragen plan waarbij eventuele belemmeringen vroegtijdig aangepakt of onderzocht kunnen worden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

  • Lonneke Michielsen, 040.29 07 389.


Zoeken
Rapporten downloaden
Klik hier om in te loggen op onze Serv-U File Server en uw rapporten te downloaden
Twitter
Vestigingen
CONTACT ALGEMEEN »
T. 088 44 02 900
E. info@tritium.nl


VESTIGING NUENEN »
Gulberg 35 | 5674 TE Nuenen
T. 040.29 51 951 

VESTIGING PRINSENBEEK » 
Groenstr. 27 | 4841 BA Prinsenbeek 
T. 076.54 29 564 | F. 076.54 16 894

VESTIGING NEER » 
Steeg 27 | 6086 EJ Neer
T. 0475.49 81 50 

VESTIGING ARKEL »
Vlietskade 1509 | 4241 WH Arkel
T. 0183.71 20 80 

VESTIGING RIJKEVOORT »
Veldweg 11 | 5447 BH Rijkevoort
T.  040.29 51 951