Planschade

Planschade risicoanalyse

Planschade is de financiële schade aan onroerend goed die ontstaat na wijziging van de ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen etc.). De planschade op gebied van ruimtelijke ordening kan bepaald worden door de maximale invulling van de oude planologie en de maximale invulling van de nieuwe planologie met elkaar te vergelijken.

Na deze vergelijking kan bepaald worden of er sprake is van een verslechtering. Aan de hand van criteria uit de Wet ruimtelijke ordening kan een verzoek tot planschade ruimtelijke ordening worden ingediend en kan om een schadevergoeding worden verzocht. 

Planschade onderzoeken kunnen worden onderscheiden in drie varianten:
  • onderbouwing van een verzoek tot uitkering;
  • voorkomen van planschade door bijvoorbeeld het verleggen van een bouwblok, een geluidwal, etc.; 
  • goede inschatting van het risico op planschade.

Om voor planschade in aanmerking te komen dient een onderbouwd verzoek aan de gemeente te worden verzonden. 

Gemeenten en projectontwikkelaars willen deze mogelijke schadeclaims inzichtelijk hebben. Om deze reden worden dan ook planschade risicoanalyses uitgevoerd. Hierbij worden risico's in kaart gebracht en worden naast een inschatting van het risico ook mogelijkheden aangereikt planschade te voorkomen of te beperken.

Tritium Advies heeft ruime ervaring op het gebied van planschade procedures en kan u ondersteunen bij het traject om planschade ingevolge de ruimtelijke ordening te voorkomen, te beperken of te komen tot een uitkering.


Zoeken
Rapporten downloaden
Klik hier om in te loggen op onze Serv-U File Server en uw rapporten te downloaden
Twitter
Vestigingen
CONTACT ALGEMEEN »
T. 088 44 02 900
E. info@tritium.nl


VESTIGING NUENEN »
Gulberg 35 | 5674 TE Nuenen
T. 040.29 51 951 

VESTIGING PRINSENBEEK » 
Groenstr. 27 | 4841 BA Prinsenbeek 
T. 076.54 29 564 | F. 076.54 16 894

VESTIGING NEER » 
Steeg 27 | 6086 EJ Neer
T. 0475.49 81 50 

VESTIGING ARKEL »
Vlietskade 1509 | 4241 WH Arkel
T. 0183.71 20 80 

VESTIGING RIJKEVOORT »
Veldweg 11 | 5447 BH Rijkevoort
T.  040.29 51 951