Binnenluchtmetingen

Binnenluchtmetingen

In het kader van de risicobeoordeling van bodemverontreiniging onder gebouwen verricht Tritium Advies B.V. onderzoek naar de aanwezigheid van vluchtige stoffen in de gebouwen (binnenlucht). Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de kans op blootstelling via inademing vrijwel geheel bepaald wordt door de kans dat verontreinigingen vanuit de bodem in gebouwen (verblijfruimtes) kan doordringen. 
Aan de hand van de indeling en het gebruik van het gebouw wordt een monsternameplan opgesteld. De lucht wordt gedurende een aaneengesloten periode van meerdere dagen op representatieve plaatsen bemonsterd, waarna de monsters door een geaccrediteerd laboratorium op de "verdachte" stoffen worden onderzocht. 
De analyseresultaten van de luchtmonsters worden getoetst aan de TCL waarde, afkomstig uit de circulaire bodemsanering en de Richtlijn voor luchtmetingen voor de risicobeoordeling van bodemverontreiniging van het RIVM. De TCL-waarde is de toelaatbare concentratie van een component in de lucht en is vastgesteld voor een levenslange blootstelling. Aan de hand van de toetsingsresultaten worden de eventueel aanwezige risico's voor de mens beoordeeld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
  • Brigitte van Berlo, tel. 040-2907381


Zoeken
Rapporten downloaden
Klik hier om in te loggen op onze Serv-U File Server en uw rapporten te downloaden
Twitter
Vestigingen
CONTACT ALGEMEEN »
T. 088 44 02 900
E. info@tritium.nl


VESTIGING NUENEN »
Gulberg 35 | 5674 TE Nuenen
T. 040.29 51 951 

VESTIGING PRINSENBEEK » 
Groenstr. 27 | 4841 BA Prinsenbeek 
T. 076.54 29 564 | F. 076.54 16 894

VESTIGING NEER » 
Steeg 27 | 6086 EJ Neer
T. 0475.49 81 50 

VESTIGING ARKEL »
Vlietskade 1509 | 4241 WH Arkel
T. 0183.71 20 80 

VESTIGING RIJKEVOORT »
Veldweg 11 | 5447 BH Rijkevoort
T.  040.29 51 951