Blootstellingsonderzoek

Blootstellingsonderzoek

Een blootstellingsonderzoek heeft als doel om vast te stellen of bij uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden een gezondheidsrisico optreedt als gevolg van in het bedrijf aanwezige stoffen. Hierbij valt te denken aan stoffen die in het produktieproces worden gebruikt, zoals oplosmiddelen, maar ook bij de produktie vrijkomende stoffen, zoals lasrook en koolmonoxide. In veel gevallen zijn klachten van werknemers de aanleiding voor het uitvoering van een blootstellingsonderzoek. Daarnaast kan de in het kader van Arbeidsomstandighedenwet verplichte Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) een aanleiding vormen voor het uitvoeren van een blootstellingsonderzoek. 
Bij een blootstellingsonderzoek wordt aan de hand van de aard, de mate en de duur van de blootstelling vastgesteld of gezondheidsrisico’s aanwezig zijn voor de werknemers. Het blootstellingsonderzoek kan bestaan uit een kwantitatief onderbouwde schatting van de blootstellingsconcentratie of uit metingen. Indien door middel van metingen de blootstelling wordt vastgesteld, worden aan de hand van een vooraf vastgesteld monsternameplan in de ademzone van de werknemers luchtmetingen gedaan. De middels het blootstellingonderzoek vastgestelde concentraties worden vergeleken met door de overheid vastgestelde grenswaarden en beoordeeld volgens NEN-EN 689. Hieruit wordt vervolgens geconcludeerd of er wel of geen sprake is van gezondheidsrisico’s.

Als middels het blootstellingsonderzoek is gebleken dat er gezondheidsrisico’s bestaan,  moet nagegaan worden welke maatregelen noodzakelijk zijn voor het terugdringen van de blootstelling. Hierbij wordt de arbeidshygiënische strategie gehanteerd. Tritium Advies kan u hierbij adviseren en ondersteunen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
  • Brigitte van Berlo, tel. 040-2907381


Zoeken
Rapporten downloaden
Klik hier om in te loggen op onze Serv-U File Server en uw rapporten te downloaden
Twitter
Vestigingen
CONTACT ALGEMEEN »
T. 088 44 02 900
E. info@tritium.nl


VESTIGING NUENEN »
Gulberg 35 | 5674 TE Nuenen
T. 040.29 51 951 

VESTIGING PRINSENBEEK » 
Groenstr. 27 | 4841 BA Prinsenbeek 
T. 076.54 29 564 | F. 076.54 16 894

VESTIGING NEER » 
Steeg 27 | 6086 EJ Neer
T. 0475.49 81 50 

VESTIGING ARKEL »
Vlietskade 1509 | 4241 WH Arkel
T. 0183.71 20 80 

VESTIGING RIJKEVOORT »
Veldweg 11 | 5447 BH Rijkevoort
T.  040.29 51 951