Afvalwater

Afvalwater

Veel bedrijven in Nederland hebben te maken met afvalwater waaraan wettelijke eisen worden gesteld in het kader van de Waterwet, de Wet milieubeheer (Wm/Wabo-vergunning) of de heffingsplicht. Tritium Advies voert afvalwateronderzoek uit om te controleren of de kwaliteit van het afvalwater voldoet aan de lozingseisen en ten behoeve van de vaststelling van de verontreinigings-/zuiveringsheffing. 

Het afvalwateronderzoek wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van de waterschappen en/of de geldende Nederlandse normen. De monstername van het afvalwater wordt afgestemd op de soort afvalwaterstroom en gebeurt middels een steekmonster, tijdsproportionele monstername of volumeproportionele monstername. Uitgangspunt hierbij is dat het verkregen monster representatief is voor de totale hoeveelheid stoffen die gedurende de bemonsteringsperiode vanuit het bedrijf of het bedrijfsonderdeel wordt afgevoerd.

De analyses van de afvalwatermonsters worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium. De analyseresultaten worden door Tritium Advies getoetst aan de geldende lozingseisen. Voor de verontreinigings-/zuiveringsheffing kan met behulp van de analyseresultaten en de debietgegevens, het aantal vervuilingseenheden berekend worden met de daarbij behorende verontreinigings-/zuiveringsheffing.
 
Naast de uitvoering van het afvalwateronderzoek kan Tritium Advies u adviseren op het gebied van afvalwaterzaken zoals:

  • de aangifte verontreinigings-/zuiveringsheffing;
  • Wm/Wabo-vergunning;
  • vaststelling van de afvalwatercoëfficiënt met verzoek om indeling in een waterklasse;
  • het aanvragen van een beperkte onderzoeksfrequentie.


Zoeken
Rapporten downloaden
Klik hier om in te loggen op onze Serv-U File Server en uw rapporten te downloaden
Twitter
Vestigingen
CONTACT ALGEMEEN »
T. 088 44 02 900
E. info@tritium.nl


VESTIGING NUENEN »
Gulberg 35 | 5674 TE Nuenen
T. 040.29 51 951 

VESTIGING PRINSENBEEK » 
Groenstr. 27 | 4841 BA Prinsenbeek 
T. 076.54 29 564 | F. 076.54 16 894

VESTIGING NEER » 
Steeg 27 | 6086 EJ Neer
T. 0475.49 81 50 

VESTIGING ARKEL »
Vlietskade 1509 | 4241 WH Arkel
T. 0183.71 20 80 

VESTIGING RIJKEVOORT »
Veldweg 11 | 5447 BH Rijkevoort
T.  040.29 51 951