Sinds 1 mei 2024 werkt Frank Top als operationeel directeur bij Tritium Advies. Samen met Paul Dielissen (strategisch directeur) en John van Engelen (eigenaar) vormen zij de nieuwe directie, waarbij John voornamelijk vanuit achtergrond opereert. Aan de hand van een interview stellen wij Frank Top graag voor. 

1. Welkom bij Tritium Advies Frank! Kun je ons iets vertellen over je achtergrond en wat je heeft geïnspireerd om in de milieubranche te gaan werken?

Dank je wel! Ik kom oorspronkelijk uit Nijmegen en woon nu in Malden met mijn vrouw en drie kinderen. Mijn interesse in het milieu werd aangewakkerd door mijn vader, die bij De Koninklijke Heidemaatschappij (later Arcadis) werkte. Daarnaast spraken klimaat en biodiversiteit me altijd al aan. Ik heb milieuhygiëne gestudeerd aan Wageningen University, waar ik me richtte op milieutechnologie, waaronder bodem, water, lucht toxicologie en gezondheid en beleid. 

2. Hoe zag jouw carrièrepad eruit voordat je bij Tritium Advies kwam werken?

Ik begon mijn carrière in 2006 als veldwerker bodem bij Econsultancy; een vergelijkbaar bedrijf als Tritium Advies. Door de jaren heen heb ik verschillende rollen vervuld, van veldwerker, junior projectleider en planner tot projectcoördinator en uiteindelijk vestigingsleider in Rotterdam. Ik heb 18 jaar gewerkt bij Econsultancy, waar ik veel ervaring heb opgedaan en zelfs een nieuwe vestiging heb opgezet in Rotterdam. Hier gingen we van één naar bijna 40 collega’s. 

3. Wat is je eerste indruk van Tritium Advies?

Mijn eerste indruk is zeer positief. Het is een hele enthousiaste en hardwerkende groep collega’s die zich volledig inzet voor de zaak. Het voelde meteen als een team waarin iedereen hard werkt om samen onze doelen te bereiken.

4. Wat typeert jou als leider en hoe zie je jouw rol binnen Tritium Advies?

Ik geloof sterk in een platte organisatiestructuur waar iedereen gelijk is en we als één team samenwerken. Ik houd van persoonlijke connectie en vind het belangrijk om te weten hoe het met iedereen gaat. Dit doe ik door wekelijks gesprekken te voeren met mijn collega’s. Voor mij is het belangrijk dat iedereen met plezier naar werk komt en werk doet wat hij of zij leuk vindt. Natuurlijk zijn we ook een commercieel bedrijf en zal er winst gemaakt moeten worden. Ik ben ervan overtuigd dat dit dé manier is om dat te bereiken. 

5. Wat worden jouw speerpunten voor de toekomst van Tritium Advies?

Mijn belangrijkste focus ligt op het verder uitbreiden en versterken van de teams, zoals de afdeling ecologie en integrale leefomgeving. Daarnaast wil ik graag ons portfolio verder uitbreiden met woningcorporaties voor o.a. ecologische vraagstukken. Ook zou ik graag onze vaste contracten met gemeentes en omgevingsdiensten verder uitbreiden. Tot slot wil ik samen met het team de organisatie bij (Europese) aanbestedingen verder optimaliseren. 

Frank Top

Het voelde meteen als een team waarin iedereen hard werkt om samen onze doelen te bereiken

Tritium Advies

Ik geloof sterk in een platte organisatiestructuur waar iedereen gelijk is en we als één team samenwerken

6. Kun je iets vertellen over je rol als operationeel directeur en de focus die je legt op de bodemafdelingen?

Binnen Tritium Advies zal ik me inderdaad vooral richten op de bodemafdelingen en stuur daar zo’n 40 man aan. Daarnaast ben ik ook directeur van Daemen Milieutechniek en BLGM, zusterbedrijven van Tritium Advies. Het is mijn taak om de vestiging van BLGM in Waddinxveen verder te ontwikkelen tot een volwaardige vestiging in Nederland. Hierdoor breiden we ons werkgebied ook verder uit richting de Randstad; een bekend werkgebied voor mij.

7. Hoe zie je de samenwerking met je collega’s, en specifiek met Paul Dielissen, de andere strategisch directeur?

De samenwerking met Paul verloopt goed; we vullen elkaar aan zonder klonen van elkaar te zijn. Dit zorgt voor een dynamische samenwerking waarbij we beide onze sterke punten kunnen inzetten voor het succes van Tritium Advies.

8. Wat zijn volgens jou de belangrijkste uitdagingen en kansen binnen de milieubranche op dit moment?

Actuele onderwerpen zoals stikstof, woningbouw en verduurzaming zijn grote uitdagingen en bieden veel kansen. Bij Tritium Advies willen we ons blijven richten op wat we goed kunnen, en ook onze vakgebieden waar nodig verbreden.

9. Hoe zie je de rol van technologie, zoals AI, in de toekomst van onderzoek- en advies?

Ik geloof dat AI een grote rol kan spelen in de toekomst van Tritium Advies. Het kan ons helpen bij het automatiseren van processen en het verkrijgen van waardevolle inzichten. Dit zal ons in staat stellen efficiënter te werken en betere oplossingen te bieden aan onze klanten. Uiteindelijk zal het een samenspel worden tussen het gebruik van AI en de kennis van mijn collega’s.

10. Tot slot, wat zou je willen zeggen tegen potentiële nieuwe collega’s die overwegen om bij Tritium Advies te komen werken?

We zijn altijd op zoek naar nieuwe collega’s. Als je op zoek bent naar een plek waar je je kunt ontwikkelen, in een team dat als één geheel werkt en waar werkplezier hoog in het vaandel staat, dan is Tritium Advies de juiste plek voor jou. Ik nodig iedereen die geïnteresseerd is uit om te solliciteren. Je komt terecht op een mooie plek in een warm team!