Meer dan 13 kilometer aan onderzoek, dat is wat Tritium Advies in opdracht van gemeente Eindhoven komende maanden uitvoert op het kanaal van Eindhoven tot aan de Zuid-Willemsvaart bij Helmond. Uniek onderzoek bovendien, want naast de kwaliteit van het slib wordt ook de kwaliteit van het poriewater onderzocht, iets wat niet veel adviesbureaus doen. Dankzij het onderzoek wordt duidelijk of het kanaal zijn (recreatieve) functies kan behouden. Voor september zal het onderzoek zijn afgerond.

Aanleiding van het onderzoek

Aanleiding voor dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de hoeveelheid en kwaliteit van de baggerspecie (slib) in het Eindhovens Kanaal. Op basis van de resultaten van het onderzoek kunnen keuzes worden gemaakt om te zorgen dat het Eindhovens Kanaal zijn functies behoudt en dat de waterkwaliteit blijft voldoen aan de Kaderrichtlijn water.

Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek (conform NEN5720) is om de milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem en de hergebruiksmogelijkheden te bepalen volgens de Regeling bodemkwaliteit en het Handelingskader PFAS, evenals de hoeveelheid aanwezige baggerspecie (slib). Naast de milieuhygiënische kwaliteit moet ook de kwaliteit van nutriënten worden bepaald, vanwege de invloed op de waterkwaliteit.

Het kanaal – 13 kilometer lange historie

Het Eindhovens Kanaal werd tussen 1843 en 1846 gegraven als scheepvaartroute en tussen 1929 en 1934 gemoderniseerd. Sinds 1974 is het kanaal gesloten voor gemotoriseerde scheepvaart en wordt het alleen nog gebruikt voor recreatieve doeleinden. Zo vind je er roeiverenigingen Thêta en Beatrix en veel andere activiteiten zoals de waterscouting (Stella Maris) en sportvisserij.

Hoe wij bij dit waterbodemonderzoek te werk gaan

Bij waterbodemonderzoeken van Tritium Advies wordt eerst vooronderzoek uitgevoerd volgens NEN5717, zoals bijvoorbeeld bij het onderzoek voor de gemeente Tilburg in de Piushaven (zie dit artikel). Dit omvat een bureaustudie en een locatie-inspectie. Op basis van de resultaten van het vooronderzoek wordt de onderzoeksinspanning voor het waterbodemonderzoek bepaald.

Aan de slag

Het waterbodemonderzoek wordt uitgevoerd door veldwerkers van Tritium Advies, die per boot waterbodemmonsters nemen en het poriewater bemonsteren. Daarnaast worden multibeam-metingen en slibdikte-metingen uitgevoerd. De monsters worden in een laboratorium geanalyseerd.

Uit de conclusies komen uiteindelijk de adviezen omtrent het behoudt van de recreatieve functie van het kanaal.

De komende maanden – mei t/m juli – kun je dus ons team op het kanaal tegenkomen.

Waterbodemonderzoek Eindhoven
waterbodemonderzoek kanaal eindhoven
Poriewateronderzoek voor kanaaldijk | Tritium Advies

Meer informatie?

Wilt u ook gebruik maken van de expertise van ons waterbodemonderzoekteam? U kunt via de website contact opnemen met Saskia Buijs. Dit kan via de waterbodem-sectie of direct, door ons te bellen op: 088 440 2900.

Meer over waterbodemonderzoek