Met enige trots had Tritium Advies het genoegen om op 25 mei jl. collega’s, partners en oud collega’s uit te nodigen voor de opening van het nieuwe hoofdkantoor in Nuenen en tevens het glas te heffen op het 20- jarige jubileum van John van Engelen als directeur van Tritium Advies.

Tritium Advies supporter van Stichting Dierenlot

Tijdens het 20- jarige jubileum hebben collega’s en oud collega’s gezamenlijk geld ingezameld voor stichting Dierenlot; een organiatie die zich met hart en ziel inzet voor dieren die een beroerd bestaan leiden of achter de rug hebben.

Tritium wil iedereen die zich heeft ingezet voor deze donatie bedanken voor hun steun. Mede dankzij deze bijdrage kan stichting Dierenlot met name kleine en middelgrote organisaties helpen die zich inzetten tegen dierenleed.

Hulp voor mishandelde en verwaarloosde dieren

Ook in Nederland zijn er nog veel verwaarloosde, mishandelde en in de steek gelaten dieren in nood. Stichting DierenLot trekt zich het lot van deze dieren erg aan en wil hen graag helpen. Tritium Advies steunt stichting Dierenlot vanwege haar praktische ondersteuning aan bijna 300 lokale- en regionale dierenhulporganisaties in Nederland. Met als doelstelling het voorkomen en aanpakken van het onnodig lijden van gezelschap en natuurdieren. Dit doet de stichting door:

  1. Het Nederlands publiek bewust(er) maken omtrent aanschaf van en omgang met dieren en zonodig in actie (laten) komen tegen dierenleed.
  2. Versterken en ondersteunen van lokale en regionale dierenhulporganisaties met kennis, netwerk, middelen, geld en lokale contacten.
  3. Politiek en overheden helpen met het verminderen/voorkomen van dierenleed en het ondersteunen van lokale dierenhulporganisaties .
  4. Het vergroten van kennis bij stakeholders door middel van kenniscentra en wetenschap voor beter beleid en effectievere praktijk.
20- jarige Jubileum
Stichting DierenLot