Teamwork bij Museumpark VONK* in Eindhovense Genneperparken

Teamwork bij Museumpark VONK* in Eindhovense Genneperparken

Een mooi project in hartje Eindhoven waar een flink aantal afdelingen binnen Tritium Advies aan bij hebben gedragen. Collega's vanuit Bodem, Ruimtelijke Ordening en geluid  werkten afgelopen half jaar gezamenlijk aan onderzoeken en het bestemmingsplan. Momenteel is stichting Eindhoven Museum...
Lees meer
Nieuwbouwproject Kroonhoef in Eindhoven

Nieuwbouwproject Kroonhoef in Eindhoven

In opdracht van Van Wanrooij projectontwikkeling heeft Tritium Advies een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai en geluidwering gevels uitgevoerd ten behoeve van het nieuwbouwproject Kroonhoef in Eindhoven. Centraal gelegen aan de binnenring op de hoek van de Kronehoefstraat en Van Brakelstraat worden...
Lees meer
Bodemonderzoek en doorlatendheidsonderzoek

Transformatie Landgoed Eikenburg

De transformatie van Landgoed Eikenburg is een mooi voorbeeld van de generalistische en integrale werkwijze van Tritium Advies. Het oplossen van het ene probleem heeft effect op het andere. De werkwijze waarin adviseurs vraagstukken gezamenlijk oppakken is kenmerkend voor Tritium en zorgt ervoor dat klanten nog beter geholpen worden. Ga verder met lezen

Lees meer
Themasessies Kwaliteitsborging

Themasessies Wet Kwaliteitsborging

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen is in aantocht. Wat zijn de gevolgen? In 2017 is BouwKwaliteit Plus vooruitlopend op de politieke besluitvorming gestart met een aantal themasessies, gebaseerd op de veranderingen die al langer gaande zijn op het gebied...
Lees meer
Thermografie thermografisch onderzoek Tritium

Weersomstandigheden gebouwthermografie zij niet optimaal

Heeft u last van tochtklachten, vochtproblemen of hoge energiekosten? Dan bent u bij ons aan het goede adres. Tritium Advies maakt aan de hand van gebouwthermografie bouwfouten in de thermische schil van woningen en andere gebouwen inzichtelijk. De weersomstandigheden gebouwthermografie...
Lees meer
Voormalig Raadhuis te Meijel

Voormalig Raadhuis te Meijel

De ombouw van het voormalig raadhuis te Meijel naar café, hotel met bedrijfswoning en terras kan starten. In overleg met de exploitant en in opdracht van Tonnaer, Adviseurs in Omgevingsrecht en de gemeente Peel en Maas heeft Tritium Advies een...
Lees meer
bodemonderzoek bodem onderzoek

Medior projectleider bodem gezocht!

Als medior projectleider bodem is het je taak om bij complexe multidisciplinaire projecten de probleemstelling van de klant helder te krijgen, waarbij je verschillende facetten op het gebied van je specialisme weet te identificeren. Jij bent de zichtbare schakel tussen Tritium...
Lees meer
Ruimtelijke ordening wegverkeer

Herinrichting N280 te Roermond

De gemeente Roermond en de Provincie Limburg zijn omstreeks 2008 gestart met de planvoorbereiding voor de herinrichting van de N280, wegvak Roermond. Doel van de herinrichting is het opheffen van het doorstromingsprobleem voor het doorgaand verkeer en het verbeteren van...
Lees meer