partijkeuringen voor grootste brakwaternatuurgebied van West-Europa

50 partijkeuringen voor grootste brakwaternatuurgebied van West-Europa

Binnen de grenzen van de projectlocatie “Hedwigepolder / Zoetenberm” te Beveren (België) heeft Tritium Advies onlangs vijftig partijkeuringen conform het Besluit bodemkwaliteit uitgevoerd. De grote hoeveelheid grond die in het Zeeuws-Vlaamse landschap afgegraven gaat worden is gekeurd door Tritium Advies...
Lees meer
Veldwerkers inhuren Lood in bodem speeltuinen

Onderzoek naar lood in bodem speeltuinen Schiedam door Tritium Advies

De gemeente Schiedam heeft Tritium Advies gevraagd een grootschalig bodemonderzoek uit te voeren naar de aanwezigheid van lood in de bodem van speeltuinen, kinderdagverblijven (BSO’s) en volkstuincomplexen. Het onderzoek is belangrijk voor het veiligstellen van de gezondheid van inwoners van...
Lees meer
Handheld XRF

Bodemonderzoek Nuenen m.b.v. Handheld XRF

Deze week hebben Rolf Liebregts en Anne van Eijkeren namens Tritium een bodemonderzoek uitgevoerd in opdracht van een particuliere opdrachtgever. Aanleiding voor het onderzoek aan de locatie Den Binnen in Nuenen is de voorgenomen transactie van het terrein, waarna het...
Lees meer
Sonisch boren waterbodemonderzoek

Waterbodemonderzoek Tjalkkade Venlo

In opdracht van de Gemeente Venlo heeft Tritium Advies een verkennend bodemonderzoek, een nader asbestonderzoek en een verkennend waterbodemonderzoek uitgevoerd aan de Tjalkkade te Venlo. Aanleiding voor de onderzoeken is de voorgenomen aankoop en herinrichting van de percelen tot een...
Lees meer