Teamwork bij Museumpark VONK* in Eindhovense Genneperparken

Teamwork bij Museumpark VONK* in Eindhovense Genneperparken

Een mooi project in hartje Eindhoven waar een flink aantal afdelingen binnen Tritium Advies aan bij hebben gedragen. Collega's vanuit Bodem, Ruimtelijke Ordening en geluid  werkten afgelopen half jaar gezamenlijk aan onderzoeken en het bestemmingsplan. Momenteel is stichting Eindhoven Museum...
Lees meer
partijkeuringen voor grootste brakwaternatuurgebied van West-Europa

50 partijkeuringen voor grootste brakwaternatuurgebied van West-Europa

Binnen de grenzen van de projectlocatie “Hedwigepolder / Zoetenberm” te Beveren (België) heeft Tritium Advies onlangs vijftig partijkeuringen conform het Besluit bodemkwaliteit uitgevoerd. De grote hoeveelheid grond die in het Zeeuws-Vlaamse landschap afgegraven gaat worden is gekeurd door Tritium Advies...
Lees meer
Veldwerkers inhuren Lood in bodem speeltuinen

Onderzoek naar lood in bodem speeltuinen Schiedam door Tritium Advies

De gemeente Schiedam heeft Tritium Advies gevraagd een grootschalig bodemonderzoek uit te voeren naar de aanwezigheid van lood in de bodem van speeltuinen, kinderdagverblijven (BSO’s) en volkstuincomplexen. Het onderzoek is belangrijk voor het veiligstellen van de gezondheid van inwoners van...
Lees meer