Masterclass Bedrijfsnoodplannen (1)

De RI&E als basis voor het arbobeleid

Werkgeversorganisaties wijzen regelmatig hun leden op de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) verplichting. De RI&E is een verplicht middel ter bevordering van veilig en gezond werken volgens de Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet. Sinds 1 januari 1994 is deze verplicht voor alle werkgevers. De...
Lees meer
Veiligheidsladder veiligheid

Veiligheid op de werkplek is topprioriteit

Veiligheid op de werkplek heeft de hoogste prioriteit binnen Tritium Advies. Iedere dag veilig thuiskomen, zonder ongelukken, dat is onze belangrijkste missie. Ons doel hierin is duidelijk: 0 ongevallen! Om bewust hieraan te werken, zijn we aan de slag gegaan...
Lees meer
Is een RI&E wettelijk verplicht?

Gratis Ri&E check

De week van de RI&E Van 21 tot en met 25 september vindt dit jaar de zesde editie van de ‘Week van de RI&E’ plaats, een initiatief van het Steunpunt RI&E in samenwerking met sociale partners. De week wordt georganiseerd om extra...
Lees meer
Is een RI&E wettelijk verplicht?

Is een RI&E wettelijk verplicht?

De Risico-Inventarisatie en -Evaluatie in het kort Elke werkgever in Nederland is volgens de Arbowet verplicht een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te hebben inclusief plan van aanpak. Om een arbobeleid te kunnen vormgeven moet de werkgever de arbeidsrisico’s inventariseren die...
Lees meer
Carlo Löbbes kerndeskundige

Even voorstellen: Carlo Löbbes

Tritium Advies groeit! Vanaf juni 2020 versterkt Carlo Löbbes team Tritium in de functie van projectleider KAM (Kwaliteit, Arbo en Milieu). Graag willen we van deze gelegenheid gebruik maken om onze nieuwe collega aan u voor te stellen. Ga verder met lezen

Lees meer
Chroom-6 inspectie

Help, er is chroom-6 aanwezig!

De werkgever dient ervoor te zorgen dat de werknemer geen gezondheidsrisico loopt door blootstelling via andere blootstellingsroutes, met name door huidcontact. Voor stoffen die kankerverwekkend of voor de voortplanting giftig zijn, zoals chroom-6, zijn er aanvullende verplichtingen. Ga verder met lezen

Lees meer
Is een RI&E wettelijk verplicht?

Masterclass Bedrijfsnoodplannen voor bedrijven

Inzicht, uitleg én praktische handvatten voor het opstellen en waarborgen van het Bedrijfsnoodplan. In 2019 werden bij 110 BRZO-bedrijven het bedrijfsnoodplan gecontroleerd door de BRZO-inspectie. Hierbij werd bij 1 op de 4 bedrijven geconstateerd dat de planning voor noodsituaties onvoldoende...
Lees meer