Hoe wordt de dienstverlening van Tritium Advies ervaren? Bevelen opdrachtgevers ons aan bij anderen? Zijn er punten op het gebied van kennis, kwaliteit of service die nog beter kunnen? In december 2017 zijn we middels een online tevredenheidsenquête onder klanten,...