Geuronderzoek

Het aspect “geur” bij ruimtelijke planvorming

Geur van veehouderijen en andere industrieën kunnen gevolgen hebben voor het woon- en leefklimaat van omwonenden en voor het gebruik van de ruimte in kwestie. Vanwege de geurbelasting kan het woon- en leefklimaat onvoldoende zijn, bijvoorbeeld voor woningbouw en publieke...
Lees meer
Omgevingswet 1 januari 2022

Nu officieel: jaar uitstel voor Omgevingswet

Het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Met de datum van 1 januari 2022 willen zij extra tijd en ruimte bieden voor een goede invoering van de wet. Dat meldt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan beide Kamers. Ga verder met lezen

Lees meer
De nieuwe Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet wordt uitgesteld!

Als gevolg van de COVID-19 crisis hebben wij passende maatregelen genomen. We proberen onze normale dienstverlening te blijven garanderen maar nemen tegelijkertijd ook onze verantwoordelijkheid. Dit betekent dat verschillende projecten waar wij bij betrokken zijn, iets anders zullen verlopen dan dat u van ons gewent bent. Lees hier meer over onze maatregelen. Ga verder met lezen

Lees meer
Stikstofregister

Het stikstofregister

Vanaf 24 maart 2020 kan een natuurvergunning worden aangevraagd op basis van het stikstofregistratiesysteem. Dit geldt in eerste instantie voor de woningbouw en zeven MIRT projecten.  Met het stikstofregister kunnen projecten stikstofdepositieruimte toebedeeld krijgen en wordt de gesloten deur voor onder andere de woningbouw weer op een kier gezet. Ga verder met lezen

Lees meer
AERIUS Calculator 2019

AERIUS Calculator 2019

Stikstofemissie en depositie berekenen De laatste tijd krijgen we veel vragen over de Aerius Calculator 2019. Hieronder is wat informatie over de AERIUS Calculator 2019 te vinden over wat het is en hoe onze adviseurs dit rekeninstrument inzetten voor het...
Lees meer
Stikstof-uitspraak raakt bouwprojecten in zeker 112 gemeenten

De grote gevolgen van de stikstofuitspraak

Stikstof-uitspraak raakt bouwprojecten in zeker 112 gemeenten De Raad van State oordeelde eerder dit jaar dat projecten die door hun nieuwe uitstoot van stikstof de neerslag daarvan op een natuurgebied verhogen, voortaan niet zomaar zijn toegestaan. Ook vrijstellingen van de...
Lees meer
Themasessies Kwaliteitsborging

Themasessies Wet Kwaliteitsborging

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen is in aantocht. Wat zijn de gevolgen? In 2017 is BouwKwaliteit Plus vooruitlopend op de politieke besluitvorming gestart met een aantal themasessies, gebaseerd op de veranderingen die al langer gaande zijn op het gebied...
Lees meer