...
Aerius calculator

AERIUS actualisatie uitgesteld tot 26 januari 2023

Vanwege een rekenfout van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in de top 100 lijst met grootste ammoniakuitstoten, heeft de geplande jaarlijkse actualisatie niet op dinsdag 22 november kunnen plaatsvinden. Op dit moment herstelt het RIVM alle producten waar...
Lees meer
Eline van den Hurk

Even voorstellen: Eline van den Hurk

Sinds 1 april 2021 wordt ons team ruimtelijke ordening versterkt door Eline van den Hurk. In dit artikel stellen we met trots onze nieuwe collega aan u voor. Even voorstellen: Wie is Eline? “Mijn naam is Eline van den Hurk....
Lees meer
Geuronderzoek

Het aspect “geur” bij ruimtelijke planvorming

Geur van veehouderijen en andere industrieën kunnen gevolgen hebben voor het woon- en leefklimaat van omwonenden en voor het gebruik van de ruimte in kwestie. Vanwege de geurbelasting kan het woon- en leefklimaat onvoldoende zijn, bijvoorbeeld voor woningbouw en publieke...
Lees meer
Omgevingswet 1 januari 2022

Nu officieel: jaar uitstel voor Omgevingswet

Het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Met de datum van 1 januari 2022 willen zij extra tijd en ruimte bieden voor een goede invoering van de wet. Dat meldt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan beide Kamers. Ga verder met lezen

Lees meer
De nieuwe Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet wordt uitgesteld!

Als gevolg van de COVID-19 crisis hebben wij passende maatregelen genomen. We proberen onze normale dienstverlening te blijven garanderen maar nemen tegelijkertijd ook onze verantwoordelijkheid. Dit betekent dat verschillende projecten waar wij bij betrokken zijn, iets anders zullen verlopen dan dat u van ons gewent bent. Lees hier meer over onze maatregelen. Ga verder met lezen

Lees meer
Stikstofregister

Het stikstofregister

Vanaf 24 maart 2020 kan een natuurvergunning worden aangevraagd op basis van het stikstofregistratiesysteem. Dit geldt in eerste instantie voor de woningbouw en zeven MIRT projecten.  Met het stikstofregister kunnen projecten stikstofdepositieruimte toebedeeld krijgen en wordt de gesloten deur voor onder andere de woningbouw weer op een kier gezet. Ga verder met lezen

Lees meer