Omgevingswet 1 januari 2022

Nu officieel: jaar uitstel voor Omgevingswet

Het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Met de datum van 1 januari 2022 willen zij extra tijd en ruimte bieden voor een goede invoering van de wet. Dat meldt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan beide Kamers. Ga verder met lezen

Lees meer
AERIUS Calculator 2019

AERIUS Calculator 2019

Stikstofemissie en depositie berekenen De laatste tijd krijgen we veel vragen over de Aerius Calculator 2019. Hieronder is wat informatie over de AERIUS Calculator 2019 te vinden over wat het is en hoe onze adviseurs dit rekeninstrument inzetten voor het...
Lees meer