AERIUS Calculator 2019

AERIUS Calculator 2019

Stikstofemissie en depositie berekenen De laatste tijd krijgen we veel vragen over de Aerius Calculator 2019. Hieronder is wat informatie over de AERIUS Calculator 2019 te vinden over wat het is en hoe onze adviseurs dit rekeninstrument inzetten voor het...
Lees meer
Stikstof-uitspraak raakt bouwprojecten in zeker 112 gemeenten

De grote gevolgen van de stikstofuitspraak

Stikstof-uitspraak raakt bouwprojecten in zeker 112 gemeenten De Raad van State oordeelde eerder dit jaar dat projecten die door hun nieuwe uitstoot van stikstof de neerslag daarvan op een natuurgebied verhogen, voortaan niet zomaar zijn toegestaan. Ook vrijstellingen van de...
Lees meer
Themasessies Kwaliteitsborging

Themasessies Wet Kwaliteitsborging

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen is in aantocht. Wat zijn de gevolgen? In 2017 is BouwKwaliteit Plus vooruitlopend op de politieke besluitvorming gestart met een aantal themasessies, gebaseerd op de veranderingen die al langer gaande zijn op het gebied...
Lees meer
Voormalig Raadhuis te Meijel

Voormalig Raadhuis te Meijel

De ombouw van het voormalig raadhuis te Meijel naar café, hotel met bedrijfswoning en terras kan starten. In overleg met de exploitant en in opdracht van Tonnaer, Adviseurs in Omgevingsrecht en de gemeente Peel en Maas heeft Tritium Advies een...
Lees meer
Bestemmingsplan en bestemmingsplannen

Toekomstige ontwikkelingen in Limburg

Gemeenten en Provincie bepalen voortaan samen waar in Limburg nieuwe huizen, winkels en kantoren komen en waar en hoe nieuwe bedrijventerreinen worden aangelegd. Dat blijkt uit een overeenkomst, die inmiddels is gesloten tussen alle Limburgse gemeenten en de Provincie Limburg met...
Lees meer
Project Heerlickheit Montfort

Project Heerlickheit Montfort

Tijdens graafwerkzaamheden in 2011 zijn er bij Kasteel Montfort indrukwekkende muurresten van kelders uit de middeleeuwen ontdekt. Stichting Kasteel Montfort heeft in samenwerking met de provincie Limburg, Stichting het Limburgs Landschap en gemeente Roerdalen het project “Heerlickheit Montfort” opgestart. Dit...
Lees meer
partijkeuring partijkeuringen

Nieuwe werkwijze bij aantreffen puin partijkeuring

Nieuwe procedure bij aantreffen puinresten Naar aanleiding van een recente uitspraak van de Raad van State, schrijft de Inspectie Leefomgeving en Transport per direct een nieuwe werkwijze voor wanneer tijdens onderzoek puinresten in een partij grond wordt aangetroffen. Het uitvoerende...
Lees meer
asbest behandeling

Nieuwe asbest behandeling tegen asbestkanker

Niet alleen Tritium zet stappen vooruit in de strijd tegen asbest. Artsen van het Erasmus MC in Rotterdam zijn voor het eerst een veelbelovende behandeling gestart op een kleine groep patiënten met asbestkanker. Longarts- oncoloog Joachim Aerts is dan ook...
Lees meer
bodemonderzoek bodem onderzoek

Medior projectleider bodem gezocht!

Als medior projectleider bodem is het je taak om bij complexe multidisciplinaire projecten de probleemstelling van de klant helder te krijgen, waarbij je verschillende facetten op het gebied van je specialisme weet te identificeren. Jij bent de zichtbare schakel tussen Tritium...
Lees meer