Teamwork bij Museumpark VONK* in Eindhovense Genneperparken

Teamwork bij Museumpark VONK* in Eindhovense Genneperparken

Een mooi project in hartje Eindhoven waar een flink aantal afdelingen binnen Tritium Advies aan bij hebben gedragen. Collega's vanuit Bodem, Ruimtelijke Ordening en geluid  werkten afgelopen half jaar gezamenlijk aan onderzoeken en het bestemmingsplan. Momenteel is stichting Eindhoven Museum...
Lees meer
Verbod op wegwerpplastic

Verbod op wegwerpplastic vanaf 2021

Plastic wegwerpproducten ook in Nederland volgend jaar verboden Nederland gaat de hoeveelheid wegwerpplastic aanpakken om de plastic soep in zee te verminderen. Per 3 juli 2021 worden daarvoor verschillende maatregelen van kracht, zoals het recyclen van meer plastic producten, een...
Lees meer
Bodemprofessionals huren

Kamerbrief tijdelijk handelingskader PFAS

Stand van zaken tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie Op 9 oktober 2019 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een kamerbrief verstuurd over het tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie. Daarbij gaat...
Lees meer
Regeling bodemkwaliteit per direct gewijzigd

Regeling bodemkwaliteit per direct gewijzigd

Wijziging regeling bodemkwaliteit Op 28 november 2018 heeft er een wijziging in de Regeling Bodemkwaliteit plaatsgevonden die per direct gevolgen heeft voor de toegestane eisen met betrekking tot bodemvreemd materiaal (waaronder plastics) in toe te passen grond en baggerspecie. Hout...
Lees meer
Tritium Advies onderzoekt GenX-stoffen

Tritium Advies op onderzoek tussen de boontjes en sla

Deze week in het ED: Artikel over de zoektocht naar GenX- Stoffen in de moestuinen aan de Sluisdijk in Helmond. Onze onderzoeker Albert Klarenberg verzamelde samen met Tessa Pancras verschillende soorten gewassen en gronden. Helmond - Andijvie, boontjes, paprika’s, sla, tomaten,...
Lees meer
Grondwatermonitoring op afstand

Grondwatermonitoring vanaf je luie stoel

Is er een duidelijke relatie tussen het voorkomen van puin in de bodem en de daadwerkelijke aanwezigheid van asbest? Dat is een vraag waar Tritium Advies, samen met verschillende bedrijven, onderzoeksbureaus en overheden met behulp van een landelijk onderzoek het antwoord op hoopte te vinden. De tussenresultaten van dit onderzoek zijn nu bekend, de eindrapportage zal in juli verschijnen. Ga verder met lezen

Lees meer
Gebiedsgericht grondwaterbeheer waterbodemonderzoek

Wateroverlast voorkomen

In de afgelopen decennia heeft Nederland meerdere keren te kampen gehad met wateroverlast. Dit heeft geresulteerd in een omslag in het waterbeleid en het denken over water. Belangrijk onderdeel in het waterbeleid is de watertoets. Nieuwe plannen en projecten moeten...
Lees meer