Verwijst iedere partij naar de eigen algemene voorwaarden? Let op, dan gelden er geen!

Nanda de Wilde is vanaf 2002 beëdigd als advocaat en is eigenaar van Perwijs Vastgoedadvies. Inmiddels bestaat het overgrote deel van haar praktijk uit het geven van advies over ingewikkelde juridische vraagstukken op het gebied van vastgoed. Tritium en Perwijs werken actief samen op het gebied van kennisdeling en advieswerkzaamheden. Zo ondersteunt Perwijs opdrachtgevers van Tritium bij vraagstukken omtrent huurrecht, bouwrecht, appartementsrecht en overig vastgoedrecht. Hiernaast schrijft Nanda af en toe een column in de nieuwsbrief van Tritium. Deze week geeft ze tips & tricks over het hanteren van de algemene voorwaarden.

Aanbod en aanvaarding

In de eerste plaats geldt dat er sprake moet zijn van aanbod en aanvaarding op de te maken afspraken, de overeenkomst. Maar ook moet er sprake zijn van aanbod en aanvaarding van de algemene voorwaarden. Het heeft geen zin in de algemene voorwaarden op te nemen dat deze van toepassing zijn op de overeenkomst. Dat moet blijken uit de overeenkomst of offerte zelf. Leg dit daarom goed vast. En zorg ervoor dat de contractpartij een set algemene voorwaarden ontvangt.

Welke voorwaarden gelden nu?

De algemene voorwaarden van de ander accepteren is op zich vaak niet bezwaarlijk. Maar let wel dat belangrijke bepalingen voor u wel zijn opgenomen in de voorwaarden of de overeenkomst zelf. Denk aan de aansprakelijkheidsbeperking of specifieke regelingen.

Verwijst de een naar de voorwaarden van het bedrijf en de ander ook? Dan gelden er geen. Zorg ervoor dat duidelijk overeenstemming is bereikt over welke set voorwaarden gelden. Vaak staat in correspondentie dat het bedrijf algemene voorwaarden hanteert. Zeg dan niet dat u zelf ook met uw bedrijf voorwaarden hanteert. Maar neem de volgende bepaling op:

De algemene voorwaarden van uw bedrijf wijzen wij uitdrukkelijk van de hand. De enige voorwaarden die van toepassing zijn, zijn de voorwaarden van ons bedrijf”.

Wordt deze tekst in de offerte opgenomen en getekend door beide partijen, dan staat vast welke voorwaarden gelden. Deze tekst kan discussie opleveren. Maar zo ontstaat er wel duidelijkheid over welke voorwaarden gelden en waar deze aangevuld moeten worden. Zo wordt het juiste gesprek gevoerd. Bij onduidelijkheid welke voorwaarden gelden, gelden er geen. Voorkom dat, want dan bent u verder van huis!

Samenvattend

Bespreek welke voorwaarden gebruikt gaan worden. Bespreek of deze compleet zijn en de juiste afspraken inhouden voor beide partijen. Neem desnoods aanvullende bepalingen in de overeenkomst zelf op. Gebruik de standaard tekst in de offerte met afwijzing voorwaarden andere partij en verklaar uw voorwaarden van toepassing. Zorg ervoor dat er geen onduidelijkheid bestaat welke set algemene voorwaarden gelden.

Het juist hanteren van de algemene voorwaarden