Stikstofemissie en depositie berekenen

De laatste tijd krijgen we veel vragen over de Aerius Calculator 2019. Hieronder is wat informatie over de AERIUS Calculator 2019 te vinden over wat het is en hoe onze adviseurs dit rekeninstrument inzetten voor het berekenen van de stikstofdepositie van projecten en activiteiten.

Achtergrond

Te veel stikstofneerslag is slecht voor de natuur. Daarom heeft u een natuurvergunning of een ander toestemmingsbesluit nodig voor activiteiten (bijvoorbeeld in de landbouw, woningbouw, wegenbouw  of de industrie) waar stikstof bij vrij komt. Tot 29 mei 2019 was toestemming hiervoor gebaseerd op het  Programma Aanpak Stikstof (PAS). Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State het PAS ongeldig verklaard. De overheid werkt aan een nieuwe aanpak stikstof.

Wat is de Aerius Calculator

AERIUS Calculator 2019 is het online rekeninstrument waarmee de depositie (neerslag) van stikstof op Natura 2000-gebieden en desgewenst ook op andere gebieden kan worden berekend.

Waarom is de AERIUS Calculator aangepast na de uitspraak van de Raad van State?

De vorige versie van AERIUS Calculator, 2016L. was gebaseerd op het PAS. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft geconcludeerd het PAS niet gebruikt mag worden als basis voor toestemmingsverlening. Om die reden moest ook AERIUS Calculator aangepast worden. Alle PAS-gerelateerde elementen zijn verwijderd uit AERIUS Calculator. Daarnaast is het model op onderdelen geactualiseerd en gebruiksvriendelijker gemaakt.

Tritium & AERIUS Calculator 2019

Met de nieuwe versie van AERIUS kan het effect van plannen en projecten weer worden berekend. Voor plannen en projecten die volgens berekening niet leiden tot een verslechtering kan de besluitvorming weer worden opgestart. Tritium Advies is bekend met alle ins en outs van de rekentool. Bij vragen over stikstofdepositie berekenen adviseren wij u daarom graag.

AERIUS Calculator 2019