Staatssecretaris Mansveld van het ministerie van Infrastructuur en Milieu lanceerde op 23 september 2015 de app “Mijn Luchtkwaliteit”. Met deze app kan iedere gebruiker de actuele en voorspelde luchtkwaliteit in zijn of haar buurt bekijken.

Met deze nieuwe, gratis app is het dus voor iedereen mogelijk de luchtkwaliteit in de eigen leefomgeving te zien. De app maakt hiervoor gebruik van de gemeten concentraties aan ozon, stikstofdioxide en fijn stof bij luchtmeetstations door heel Nederland.
De luchtkwaliteitsapp geeft informatie over de luchtkwaliteit op buurtniveau, een luchtkwaliteitsverwachting en een handelingsadvies aan de hand van de luchtkwaliteitsindex. Naast de landelijke smogwaarschuwingen biedt de app de mogelijkheid om een persoonlijk alert in te stellen om waarschuwingen te krijgen als er in de buurt een bepaald niveau van stikstofdioxide, ozon of fijn stof wordt verwacht. In een advies aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het RIVM nieuwe landelijke waarschuwingsdrempels op basis van de luchtkwaliteitsindex voorgesteld. De drempels houden meer rekening met de gezondheidseffecten van de luchtkwaliteit en worden opgenomen in de nationale smogregeling en smogwaarschuwingen. De App is onderdeel van www.luchtmeetnet.nl en is gratis te downloaden in de Appstore.

emissiemeting en binnenluchtmeting