Is er een duidelijke relatie tussen het voorkomen van puin in de bodem en de daadwerkelijke aanwezigheid van asbest? Dat is een vraag waar Tritium Advies, samen met verschillende bedrijven, onderzoeksbureaus en overheden met behulp van een landelijk onderzoek het antwoord op hoopt te vinden. Als de verwachtingen juist blijken, kan met behulp van dit onderzoek, onnodig asbestonderzoek in de toekomst mogelijk worden voorkomen.

Landelijke database

Onlangs kwamen in Utrecht meer dan 60 vertegenwoordigers van deelnemende partijen bij elkaar voor een tussentijdse update in het onderzoek naar de relatie tussen asbest en puin. Het onderzoek naar de eventuele aanwezigheid van deze relatie is in juni 2017 opgestart. Onder de initiatiefnemers bevinden zich een groot aantal publieke en private organisaties waaronder Rijkswaterstaat Bodem+, de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB), diverse adviesbureaus, de Branche Organisatie Grondbanken (BOG), de NEN en SIKB. De afgelopen maanden hebben alle partijen samen gebouwd aan een landelijke database. Deze bevat inmiddels de verzamelde onderzoeksgegevens van 13.000 tot 15.000 asbestonderzoeken en partijkeuringen en is daarmee van voldoende formaat voor de uitvoering van een representatief onderzoek.

Onderzoek asbest en puin

Een onafhankelijk onderzoeksinstituut zal op korte termijn starten met het analyseren van alle gegevens. Naar verwachting vindt de presentatie van de eerste voorlopige onderzoeksresultaten plaats in maart 2018.

Waarom is onderzoek zinvol?

Met de komst van een nieuwe versie van de NEN 5707 in augustus 2015, is de handhaving op de voorwaarden waaronder adviesbureaus de aanwezigheid van asbest in puin mogen uitsluiten, aangescherpt. Volgens de nieuwe zienswijze is iedere locatie asbestverdacht zodra er puin of sporen van puin aanwezig zijn. In de praktijk heeft dit voor een flinke toename van het aantal asbestonderzoeken in de bodem of bij partijen grond gezorgd. Verschillende partijen merkten echter dat de onderzoeksuitkomsten niet strookten met het uitgangspunt dat ieder spoor van puin een daadwerkelijke aanwezigheid van asbest betekent. Vanuit die ervaringen is het initiatief tot dit onderzoek ontstaan.

Mogelijke herziening eisen vooronderzoek

Mocht op basis van het onderzoek de verwachte relatie tussen de mate waarin puin voorkomt en de daadwerkelijke aanwezigheid van asbest kunnen worden aangetoond, dan kan dit mogelijk aanleiding zijn om de eisen aan vooronderzoek bij bodemonderzoek en partijkeuringen te herzien.

Tritium deelnemer onderzoek

Senior Projectleider en asbestdeskundige Susanne Roijen van Tritium Advies over het onderzoek: ʺAls Tritium Advies vinden we dat het onderzoek dat wij uitvoeren, zinvol moet zijn. Wij hebben nu het gevoel dat een asbestonderzoek bij het minste spoor van puin niet altijd van toegevoegde waarde is. Daarom hebben we besloten met onze onderzoeksresultaten bij te dragen aan dit initiatief. Uiteraard zijn we zeer benieuwd naar de uitkomsten ervan, voor onszelf en voor onze opdrachtgevers.ʺ

Asbest en Puin