In de gemeente Venlo heeft Tritium Advies in opdracht van woningcorporatie Woonwenz zeven portiekflats geïnventariseerd op asbest. De inventarisatie is onderdeel van project Teuniswijk en betreft 126 oude appartementen.

De werkzaamheden zijn in 2019 gestart en inmiddels is de laatste van de zeven flats ook geïnventariseerd. De inventarisatie, onder andere met behulp van een drone, zorgt ervoor de transformatie naar modernere woongelegenheden veilig kan worden uitgevoerd.

Energieneutrale huurwoningen

De flats liggen in Venlo-Noord en het project is onder Venloënaren beter bekend als “Project Teuniswijk”. In totaal worden in Teuniswijk zo 126 portiekappartementen getransformeerd naar 68 duurzame, gasloze en energieneutrale woningen. Het betreft een mix van eengezinswoningen en levensloopbestendige woningen met veel groen in de omgeving.

Van de drie fasen die het project kent is Fase 1 afgerond. Hier hebben inwoners inmiddels hun intrek kunnen doen. De tweede fase komt nu tot zijn afronding. Deze eerste twee fasen betroffen (sociale) huurwoningen. Nu is het de beurt aan de derde fase, nadat Tritium Advies ook hier de adviezen omtrent de aanwezigheid van asbest heeft gegeven.

De asbestaanpak, met drone

De inventarisatie van de 126 appartementen begon, na eerst een uitvoerig plan van aanpak samen met Woonwenz te hebben gemaakt, met de inventarisatie door de DIA’s van Tritium Advies. DIA staat voor ‘Deskundig Inventariseerder Asbest’.

De DIA’s brachten alle mogelijke bronnen nauwkeurig in kaart. Hiervoor werd, naast vakkundig mensenwerk, ook gebruik gemaakt van een drone om lastig of gevaarlijk bereikbare plekken te kunnen onderzoeken. Vervolgens werden opgedane monsters meegenomen voor onderzoek.

De resultaten uit dit onderzoek zijn vervolgens, samen met de adviezen op het gebied van asbest, aan de opdrachtgever overgedragen waarna een asbestsaneerder met de aanbevelingen aan de slag kon.

Op naar de laatste fase

Nog begin 2022 zal, nadat de asbestsaneerder het werk heeft uitgevoerd, ook de laatste flat worden gesloopt waarna het project richting afronding gaat. De oplevering van 33 woningen in Fase 2 is in gang en naar verwachting kan het hele project Teuniswijk met de afronding van de laatste zeven appartementen begin 2023 worden opgeleverd. Zo komt een mooi project waar Tritium Advies jaren aan heeft gewerkt tot afronding.

Meer lezen over dit project? Check: https://www.woonwenz.nl/projecten/venlo-noord/teuniswijk

Werken bij de Tritium Advies

Tritium Advies is een open no-nonsense organisatie met oog voor duurzaamheid en kwaliteit. We zijn regelmatig op zoek naar nieuwe mensen die affiniteit hebben met het bodem, water, lucht, geluid en bouwfysica, energie en duurzaamheid, externe veiligheid, kwaliteit, arbo en milieu, ruimtelijke ordening of asbest.

Bekijk nu onze vacatures