...

Asbest in de bodem »

Asbest in de bodem

Asbest in de bodem is een veelbesproken onderwerp. Onze projectleiders voor asbestonderzoek stellen zich daarom voortdurend op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op dit gebied. Zij zijn daarmee dan ook een vraagbaak voor de interpretatie van wetgeving en protocollen. Bij de uitvoering van de projecten wordt veel aandacht besteed aan veiligheid. Niet alleen van onze monsternemers, maar ook de veiligheid van gebruikers van onderzoekslocaties en omwonenden. Veiligheid begint altijd met een goede voorlichting, dus een goede communicatie naar de betrokken partijen staat voorop bij de uitvoering van asbestonderzoeken.

De belangrijkste bestaande wet- en regelgeving en publicaties omtrent asbest in de bodem staan op de website van de Rijksoverheid.

Verontreinigde bodem

Asbest is vaak toegepast in daken van met name schuren en stallen. Omdat deze daken na verloop van tijd gaan verweren, neemt de kans dat asbestvezels vrijkomen toe.  Door demping, calamiteiten (zoals brand) of onzorgvuldige sloop kan asbest op of in de bodem terecht komen. Hiernaast blijkt uit bodemonderzoek dat direct onder asbesthoudende daken, asbestvezels aanwezig zijn in de bovengrond. De risico’s op bodemverontreiniging als gevolg van asbestdaken spelen met name bij asbestdaken zonder regenwaterafvoer die afwateren direct boven onverharde terreindelen.

Om de risico’s op bodemverontreiniging te verkleinen, en omdat de asbestdaken hoe dan ook een keer vervangen moeten worden is het verstandig om direct maatregelen te nemen.

Gecertificeerd

Voor de monstername voor asbestonderzoeken is Tritium Advies B.V. gecertificeerd op grond van BRL SIKB 2000, voor protocol 2018. De adviseurs van Tritium Advies helpen u graag verder bij vragen over asbest in gebouwen (asbestinventarisatie) of asbest in de bodem.

Meer weten over asbest in de bodem?

Neem voor meer informatie contact op met onze specialisten, of vraag direct een offerte aan.

Contact

Stan Francken

Bodem Coördinator

Offerte aanvragen

Vraag nu aan