...

Asbest projectmanagement »

Asbest projectmanagement

Tritium Advies kan het volledige asbest projectmanagement van uw asbestproject voor u begeleiden. Dit bespaart u geld en tijd. Wij verzorgen het gehele asbesttraject, van het maken van een plan van aanpak tot het houden van toezicht tijdens de sanering en het verzorgen van de eindoplevering.

Plan van aanpak

Voorafgaand aan de verwijdering van asbest wordt altijd een plan van aanpak opgesteld. Hierin staan alle partijen, en hun rol in het project, duidelijk beschreven. Het plan van aanpak helpt bij het voorkomen van misverstanden en dient tevens als leidraad bij het aanvragen van offertes voor de daadwerkelijke sanering. Dankzij het plan van aanpak leveren alle betrokken partijen uniforme offertes aan volgens dezelfde fasering, planning, uitvoeringseisen en randvoorwaarden. Mogelijke onderdelen van een plan van aanpak zijn een kostenraming en een asbestbeheersplan.

Kostenraming asbest

Het uitvoeren van een asbestinventarisatie is het van belang om te weten hoeveel het verwijderen van het asbest gaat kosten. Tritium kan voor u een overzichtelijke budget- en kostenraming voor de asbestsanering opstellen. Een kostenraming is vaak afhankelijk van de oppervlakte, de locatie en de specifieke situatie. Tritium houdt rekening met alle relevante variabelen. Zo wordt er tevens gekeken of er gebruikgemaakt kan worden van tegemoetkomingen zoals de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken.

Communicatie belanghebbende

Tijdens een asbestproject is het van belang dat de gebruikers, omwonenden en andere belanghebbenden juist geïnformeerd worden. Het constateren van asbest in gebouwen kan immers tijdelijk voor ongemak zorgen. Eerlijke en transparante communicatie hierover is dan heel belangrijk. Tritium verzorgt voor diverse partijen de gehele communicatie op een goede en heldere manier, onder andere via informatiebrieven of middels presentaties. Tritium fungeert tevens als aanspreekpunt voor vragen en voorziet alle belanghebbenden van actuele informatie.

Directievoering asbest projectmanagement

Tritium kan voor u de directievoering van uw asbestproject(en) verzorgen. In deze rol sturen wij alle betrokken partijen en processen aan en zorgen we ervoor dat al het werk onder onze toezicht wordt uitgevoerd. Als intermediair tussen opdrachtgever en aannemer waarborgen wij alle aspecten op het gebied van veiligheid, kwaliteit, planning en budgettering. Met onze expertise en ruime ervaring zorgen wij ervoor dat uw project efficiënt wordt afgehandeld. Tritium acteert naar uw specifieke situatie en levert maatwerk zodat het best mogelijke resultaat wordt behaald.

Projectbegeleiding asbestsanering en sloop

Tritium is uw deskundige partner in de begeleiding van een asbestsanering of sloopproject. Vanaf de planning tot aan de realisatie van het uiteindelijke project kunt u op ons bouwen. Tritium fungeert als het centrale aanspreekpunt van alle betrokken partijen. Intensieve projectbegeleiding is in veel gevallen noodzakelijk om een project binnen het beschikbare budget en tijdsbestek re realiseren.

Meer weten over asbest projectmanagement

Wilt u meer informatie ontvangen over hetgeen Tritium Advies voor u kan betekenen op het gebied van asbest projectmanagement? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op!

Contact

Stein Coenen projectleider asbest

Stein Coenen

Projectleider Asbest

Offerte aanvragen

Vraag nu aan