...

Asbestinventarisatie »

Asbestinventarisatie

Een asbestinventarisatie houdt in dat alle asbesthoudende materialen en toepassingen in een gebouw of een object (of een gedeelte hiervan) in kaart worden gebracht.
Tijdens het klussen of verbouwen – zeker in een pand wat gebouwd is voor 1994 – moet u oppassen voor asbest. Als u asbesthoudend materiaal gaat bewerken (bijvoorbeeld door boren, zagen of schuren), kunt u asbestvezels inademen. Asbestinventarisatiebedrijf Tritium Advies helpt u uw verbouwplannen op een veilige manier te verwezenlijken. Wij zijn dé specialisten op het gebied van asbestinventarisatie!

Asbestinventarisatierapport

Tijdens een asbestinventarisatie wordt er gekeken of er asbesthoudende materialen en toepassingen in een gebouw of een object aanwezig zijn. Indien er asbesthoudende materialen of toepassingen aanwezig zijn dan wordt er ook in kaart gebracht waar de asbesthoudende materialen zich exact bevinden. Een asbestinventarisatie start vaak met de nodige deskresearch zoals het bestuderen van bouwtekeningen en oude rapportages. Hierna wordt er door een deskundig inventariseerder asbest (DIA), asbest opgespoord en bemonsterd. Deze monsters worden daarna in een geaccrediteerd laboratorium onderzocht. Onze adviseurs presenteren vervolgens de onderzoeksresultaten in een helder asbestinventarisatierapport. Op basis van de uitkomsten van het asbestinventarisatie rapport bespreken wij samen met u de mogelijke vervolgstappen. U kunt er op rekenen dat de ons geadviseerde methode, uw asbestprobleem op de meest voordelige en zorgvuldige wijze oplost.

Waarom een asbestinventarisatie?

Volgens de huidige Nederlandse wetgeving dient er voorafgaand aan sloop- of renovatiewerkzaamheden in gebouwen vóór 1994 een volledige asbestinventarisatie uitgevoerd te worden. Deze mogen alleen uitgevoerd worden door een gecertificeerd inventarisatiebureau. Een asbestinventarisatie is altijd de eerste stap in het verwijderen van asbest. Ook de asbestsaneerder die het asbest verwijdert, vraagt om deze inventarisatie.

In overleg met u, komen wij op verschillende plaatsen in uw gebouw monsters nemen. Deze sturen we naar een laboratorium waar wordt onderzocht of, hoeveel en wat voor soort asbest aanwezig is. De uitkomsten hiervan verwerken wij voor u in een overzichtelijk inventarisatierapport.

Op basis van de uitkomsten van het rapport, bespreken we samen met u de mogelijke vervolgstappen.

Is er asbest aanwezig?

Een asbestinventarisatie stelt vast waar asbest zit en op welke manier het verwijderd dient te worden. U kunt er dan ook altijd op rekenen dat de door ons geadviseerde methode, uw asbestprobleem op de meest goedkope en zorgvuldige wijze oplost. Hiervoor schakelen we een asbestsaneerder in die de asbesthoudende materialen verwijdert en volgens de wettelijk opgestelde regels opruimt.

Vier weken voordat er gestart wordt met de werkzaamheden moet dit gemeld worden bij de gemeente waarin het bouwwerk ligt.

Let op! Een onvolledig meldingsformulier of het (elektronisch) meldingsformulier versturen zonder het vereiste asbestinventarisatierapport of met een rapport dat niet voldoet aan de eisen is geen sloopmelding. Om ervoor te zorgen dat dit proces snel en effectief verloopt kan Tritium Advies deze melding voor u verzorgen.

Controle achteraf

Na verwijdering van de asbesthoudende materialen wordt uw pand door een geaccrediteerd laboratorium geïnspecteerd en vervolgens schoon verklaard.

Tritium biedt u een totaalpakket aan dienstverlening als het gaat om asbest. Van asbestinventarisatie tot en met het op de juiste manier laten verwijderen van asbesthoudende materialen.

Volledig slooppakket

Hierbij combineren we een asbestinventarisatie voor sloop of renovatie met een asbestsanering, waarbij ook een omgevingsvergunning wordt aangevraagd. De sanering wordt uitgevoerd door een gecertificeerd asbestsaneerder.

Risicobeoordeling en asbestbeheersplan

Asbestinventarisaties vormen ook de grondslag voor een risicobeoordeling. In die beoordeling wordt het blootstellingsrisico op asbest voor gebruikers van een gebouw vastgesteld door ons, conform de NEN 2991,  Tritium Advies stelt op basis van de eerder uitgevoerde inventarisatie en de risicobeoordeling een asbestbeheersplan op. Dit plan beschrijft de maatregelen die de eigenaar van een gebouw moet nemen om zonder risico’s het gebruik van het betreffende gebouw te waarborgen.

Controlewerkzaamheden

Blijkt uit onderzoek dat er asbesthoudende materialen verwijderd moeten worden, dan kan er bij de uitvoering van de saneringswerkzaamheden behoefte zijn aan controle op de voortgang, kwaliteit en financiën. Ook hiervoor kunt u rekenen op de expertise van ervaren en deskundige toezichthouders asbest. Zij coördineren en bewaken voor u het gehele saneringsproces.

Asbest in bodem, puin en halfverhardingen

Een asbestverontreiniging van bodem, puin en halfverhardingen kan een gevaar voor de gezondheid en het milieu vormen. Tritium Advies begeleidt het traject vanaf het asbestonderzoek, tot aan de melding bij het bevoegd gezag (de meldings- en afwikkelingsprocedure via Besluit Uniforme Saneringen (BUS) en de uiteindelijke sanering). Onderzoek van puin en halfverharding is een expertise van Tritium Advies (conform NEN 5897).

De asbestsanering wordt uitgevoerd door een aannemer in het bezit van bedrijfscertificaat BRL 7000, Tritium Advies voert zelf de milieukundige begeleiding uit (BRL 6000).

Meer weten over asbestinventarisatie?

Neem voor meer informatie contact op met onze asbest specialisten, of vraag direct een offerte aan.

Contact

Stein Coenen projectleider asbest

Stein Coenen

Projectleider Asbest

Offerte aanvragen

Vraag nu aan