...

Asbestinventarisatierapport »

Asbestinventarisatie rapport

Voordat asbest verwijderd mag worden, dient er een asbestinventarisatierapport te worden opgesteld. In een dergelijke rapportage wordt o.a. beschreven of er asbest aanwezig is en zo ja, om welke vorm het gaat, waar het zich bevindt en in welke hoeveelheid het voor komt.

Waarom een asbestinventarisatierapport?

Uit het asbestinventarisatierapport blijkt op welke plekken in een gebouw asbesthoudende materialen zitten. Bepaalde asbestverdachte materialen zijn algemeen bekend en worden vaak snel herkend. Toch kan het ook voorkomen asbest voorkomt op onverwachte plaatsen die alleen een deskundige kan herkennen.

Op basis van dit rapport wordt er besloten of het asbest wel of niet verwijderd moet worden. Ook gebruikt de asbest saneerder het rapport om de juiste werkwijze voor het saneren te bepalen.

Wanneer is een asbestrapport noodzakelijk?

Een asbestinventarisatierapport is noodzakelijk voorafgaand aan sloop- of renovatiewerkzaamheden in gebouwen van vóór 1994. Een asbestinventarisatie bureau als Tritium voert de asbestinventarisatie uit en legt dit vast door middel van een inventarisatierapport.

Wij onderscheiden ons ten opzichte van andere bureaus door u snel, deskundig en doeltreffend te voorzien van een duidelijk leesbaar asbestinventarisatierapport conform de certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering.

Hoelang blijft een asbestinventarisatierapport geldig?

Een asbestinventarisatierapport blijft 3 jaar geldig zolang het representatief is voor de huidige situatie. Door aanpassingen zoals een verbouwing, wijziging van gebruik en/of externe invloeden (bv. het weer, brand) kan de actuele situatie van het gebouw afwijken zoals beschreven in het rapport. Een aanvullende asbestinventarisatie en rapportage kunnen dan nodig zijn.

Wie mag een asbestrapport opstellen?

Het inventariseren en rapporteren mag alleen uitgevoerd worden door een gecertificeerd bureau. Uiteraard is Tritium Advies gecertificeerd, voor het uitvoeren van asbestinventarisaties. Wij zijn dé specialisten op het gebied van asbestinventarisatie!

Meer weten?

Heeft u nog meer vragen over een asbestinventarisatierapport? Neem dan contact op met één van onze adviseurs, of vraag vrijblijvend een offerte op. Wij helpen u graag verder.

Contact

Stein Coenen projectleider asbest

Stein Coenen

Projectleider Asbest

Offerte aanvragen

Vraag nu aan