...

Chroom-6 »

Chroom-6

Chroom-6 is een stof die decennialang is gebruikt in de verf- en staalindustrie. De stof is kankerverwekkend doordat hij makkelijk verbindingen aan gaat met cellen in het menselijk lichaam. Chroom-6 wordt als versterkingsmiddel toegevoegd aan lak of grondverf en om roesten te voorkomen. De verbinding heeft namelijk sterke corrosie werende eigenschappen. Hierdoor is Chroom-6 op grote schaal gebruikt in bijvoorbeeld: flatgebouwen, grote tankers, gemeentehuizen, bruggen, viaducten, defensiemateriaal, treinen en schoolgebouwen.

Chroom-6 onderzoek

Doordat de verbinding tot ernstige gezondheidsrisico’s kan leiden en schadelijk is voor het milieu is de noodzaak voor het in kaart brengen van de blootstelling toegenomen. De chroom-6 specialisten van Tritium Advies stellen de grootte van het risico vast aan de hand van deskundige metingen, waarna zij uw adviseren over passende (bron)maatregelen. Voor onderzoeken op locatie en het vaststellen van de aanwezigheid van Chroom-6 beschikt Tritium Advies over een XRF meter. Dit unieke apparaat maakt het mogelijk om snel en efficiënt op locatie chroom-6 te detecteren. Indien de XRF meter Chroom detecteert wordt de verflaag als ‘chroom-6 verdacht’ bestempeld.  Wanneer een oppervlak Chroom-6 verdacht is, kunnen we met een sneltest op locatie de aanwezigheid van chroom-6 onderzoeken. Deze test is eerder kwalitatief dan kwantitatief. Tot slot maakt Tritium Advies altijd gebruik van een onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium voor de analyse van Chroom-6 in verf- en luchtmonsters.

Wet en regelgeving Chroom-6

Er is steeds meer bekend over Chroom-6 en ook zijn er de afgelopen tijd op het gebied van wet- en regelgeving veel ontwikkelingen geweest. Zo zijn recent de grenswaarden voor werkzaamheden verder verlaagd. Goede metingen zijn van belang om passende maatregelen te kunnen nemen. Onze specialisten geven u, op basis van analyses in ons geaccrediteerde laboratorium, concreet advies. Hiermee voldoet u altijd aan de laatste wet- en regelgeving.

Hoe gevaarlijk is Chroom- 6?
Chroom-6 is een gevaarlijke stof, het is namelijk giftig, kankerverwekkend en milieuvervuilend.

Waar zit Chroom-6 in?
Het kan voorkomen in roestwerende verf, op staal constructies in geconserveerd hout (zoals schuttingen) en bij het maken van beton.

Hoe komt Chroom-6 vrij?
Je kunt dus niet zomaar aan het werk met deze materialen en zeker niet onbeschermd schuren, zagen, boren branden of slopen.

Waar vind je Chroom- 6?
De hele ruimte en alle spullen die er in staan kunnen verontreinigd raken. Vloeren, meubilair, gereedschap en zelfs eventuele voedingsmiddelen die aanwezig zijn.

Hoe bescherm je, jezelf?
Het dragen van een masker en handschoenen is niet genoeg want Chroom-6 blijft ook als stof in de lucht aanwezig.

Hoe verspreid Chroom-6 zich?
Mensen die de ruimte in- en uitlopen kunnen in contact komen met deze gevaarlijke moleculen en deze onbewust verspreiden.

Hoe komt Chroom-6 in je lichaam?
Chroom-6 kan op 3 manieren het lichaam in komen, via de neus, mond of via de huid.

Wat gebeurt er met Chroom-6 in je lichaam?
Het molecuul kan  ongewenste verbindingen maken met onze lichaamscellen. Lichaamscellen die muteren kunnen ernstige ziektes veroorzaken zoals verschillende soorten kanker.

Wat kan je doen als je vermoedt dat Chroom-6 aanwezig is?
Ga uiterst zorgvuldig te werk en schakel direct professionals in die volgens een hoogwaardig protocol te werk gaan.

Vragen?

Wilt u meer weten over Chroom-6 of vermoedt u de aanwezigheid van Chroom-6 in de werksituatie? Neem dan contact op met één van onze specialisten.

Contact

Antoine Schraven - DIA

Antoine Schraven

DIA

Offerte aanvragen

Vraag nu aan