...

Validatiemeting asbest »

Validatiemeting asbest

Soms is er voor een nieuwe asbestsaneringsmethode (nog) geen gevalideerde werkmethode in SMA-rt beschikbaar. Zonder bijbehorende inschatting van de in de lucht aanwezige asbestvezelconcentraties gaat SMA-rt, in het kader van het voorzorgsprincipe, uit van de zwaarste risicoklasse. Hiervan mag worden afgeweken wanneer een validatiemeting asbest uitwijst dat een aanpassing van de risicoklasse verantwoord is. Tritium Advies verzorgt deze validatiemeting asbest.

Wat is een validatiemeting asbest?

Is er in een specifieke saneringssituatie nog geen gevalideerde methode beschikbaar, of er is een nieuwe manier gevonden om asbest te saneren? Dan moeten deze activiteiten en methoden in de juiste risicoklasse terechtkomen. Zo kunt u aan de overheid laten zien dat u in de uitvoering van de asbestsanering aan alle eisen voldoet. Tijdens een validatiemeting asbest brengen onze gecertificeerde asbestdeskundigen onder andere de omgevingsfactoren in kaart en worden er luchtmetingen op personen en in de omgeving uitgevoerd. Hierna toetsen we de gemeten asbestconcentraties tijdens de verschillende werkzaamheden aan de grenswaarden. Zo kan de activiteit en/of methode direct in de juiste risicoklasse worden ingedeeld. Uiteraard hoort hier een bepaald beheersregime bij. Tritium Advies laat de validatiemeting altijd toetsten door een Hoger Veiligheidsdeskundige (HVK).

Meer informatie?

Wilt u meer weten over een validatiemeting asbest? Neem dan vrijblijvend contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden! Onze asbestdeskundigen kunnen dergelijke onderzoeken op korte termijn voor u uitvoeren.

Contact

Stein Coenen projectleider asbest

Stein Coenen

Projectleider Asbest

Offerte aanvragen

Vraag nu aan