Inzicht, uitleg én praktische handvatten voor het opstellen en waarborgen van het Bedrijfsnoodplan.

Een organisatie die BHV goed op orde heeft zorgt ervoor dat de schade van een incident – zowel financieel als fysiek – beperkt blijft door snel en adequaat op te treden. Verzekeraars zijn tegenwoordig steeds strenger met het uitkeren van verzekeringsgelden. Steeds vaker maken zij gebruik van het recht om geleden schade te verhalen op bedrijven die de veiligheidsvoorschriften hebben overtreden of nalatig zijn geweest in de uitvoering ervan.

Van RIE naar BHV

Om u te helpen uw bedrijf, uw collega’s en uw omgeving te beschermen tegen fysieke, materiële en financiële schade organiseert Tritium Advies in samenwerking met TOP-Consultants een seminar ‘Bedrijfsnoodplannen’. In dit seminar wordt de vertaalslag gemaakt van de RIE (Risico Inventarisatie – en Evaluatie) naar het bedrijfsnoodplan. In korte tijd wordt u bijgepraat over de regelgeving en de (verplichte) inhoud van het bedrijfsnoodplan. Daarnaast leveren we praktische handvatten voor het opstellen van een op maat gemaakt bedrijfsnoodplan, zodat u een effectief en bruikbaar veiligheidsinstrument kunt opbouwen.

Interactieve seminar

In dit interactieve seminar wordt het volgende toegelicht:

 • Wanneer en waarom zijn bedrijven in overtreding?
 • Wat is de verplichte inhoud van een bedrijfsnoodplan?
 • Hoe kunnen risico’s vertaald worden naar concrete BHV-scenario’s?

Na het seminar bent u in staat om uw eigen bedrijfsnoodplan te keuren, indien nodig zelfstandig aan te passen en beschikt u over de benodigde handvatten om het bedrijfsnoodplan op de werkvloer te implementeren.

Seminar en coronamaatregelen

Omdat we de sessies graag ’fysiek’ op onze locatie in Nuenen willen houden maar elkaar wel veilig willen ontmoeten, treffen wij enkele veiligheidsmaatregelen:

 • Wij verwachten dat u niet komt (en zich afmeldt) als u corona gerelateerde klachten heeft.
 • We zullen ons uiteraard houden aan de dan geldende regelgeving omtrent corona zoals vastgesteld door de Rijksoverheid.

Wist u dat…

De jaarlijkse ontruimingsoefening wettelijk verplicht is en vaak als eis is opgenomen voor het ontvangen van verzekeringsgelden? Het niet kunnen aantonen dat er een ontruimingsoefening heeft plaatsgevonden kan grote gevolgen hebben bij de afhandeling van een schade na een incident. Circa vijftig procent van de bedrijven waar een brand heeft plaatsgevonden, is binnen drie jaar failliet. Het ontbreken van verzekeringsgelden door nalatigheid in veiligheid is hiervoor een belangrijke reden. Alle reden dus om uw zaken op gebied van veiligheid orde te hebben.

Masterclass Bedrijfsnoodplannen (1)
Masterclass Bedrijfsnoodplannen
Schrijf mij gratis in!

Inhoud van het seminar

 1. Cijfers spreken voor zich
 2. Nut en noodzaak
 3. Veiligheidsketen en bedrijfsnoodplan
 4. Drie voorwaarden voor een goed bedrijfsnoodplan
 5. Toelichting delen Bedrijfsnoodplan
 6. Tips uit het werkveld
 7. Nazorg en Social media
 8. Weg met de papieren tijger
 9. Checklist Bedrijfsnoodplan

Kosten seminar

Geen. Wij bieden het seminar bedrijfsnoodplannen gratis aan.

Locatie seminar

Collse Heide 48, 5674 VN Nuenen & Digitaal via Microsoft Teams

Datum en tijdstip

Dinsdag 16 november 2021 van 10:00 tot 13:00 (lunch inbegrepen).

Ook de bedrijfsnoodplannen voor uw bedrijf op orde brengen? Schrijf u onderaan deze pagina dan gratis in voor het seminar!

Ja, ik wil mij graag gratis inschrijven!

  Mijn voorkeur voor datum is:
  Ik volg het Seminar:

  Upload (eventueel) uw huidige bedrijfsnoodplan